Tarım’dan “Şap” açıklaması

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ildeki hayvan pazarlarının kapatılmasına neden olan şap hastalığıyla mücadele konusundaki son bilgileri dün yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

İl Müdürü Osman Yaman tarafından yapılan açıklamada, hayvan pazarlarının hastalık mihraklarının sönüşü yapılıp, dezenfeksiyon işlemleri uygulanmasını müteakip, son iyileşmeden en az 30 gün sonra açılacağı belirtildi.

Yaman’ın açıklaması şöyle:

“İlimizde 215.506 büyükbaş hayvan mevcut olup Şap Hastalığı ile mücadele kapsamında 2015 yılı içerisinde % 86’lık başarı oranıyla ilkbahar döneminde 189.016 adet, sonbahar döneminde 198.609 adet büyükbaş hayvan aşılanmıştır. 2015 yılının son döneminde ülkemizde yeni tespit edilen A tipi şap virüsüne karşı Şap Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen aşılar İl Müdürlüğümüze de gönderilmiştir. Hastalık görülen mihraklar ve çevresinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aşılamalara başlanmıştır.

Mihraklarda koruma ve gözetim bölgeleri oluşturulmuş (10 km yarıçaplı) 10 km bölge sınırları içerisindeki tüm köylerde hayvan hareketleri kısıtlanarak mihrak aşılamaları tamamlanmıştır. İlimizde ilk mihrak 04.12.2015 tarihinde Tosya İlçesinde tespit edilmiştir. 17.02.2016 tarihi itibarıyla toplam 18 adet Şap Hastalığı (Şap- A Nepal 84 Suşu) mihrakı mevcut olup Araç, Taşköprü ve Tosya İlçeleri haricindeki mihraklarda hastalık sönüş aşamasındadır. Yeni çıkan mihraklarda filyasyon araştırılması yapılmaktadır.

17.12.2015 tarihli İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ile İlimizde bulunan tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Hastalık mihraklarının sönüşü yapılıp, dezenfeksiyon işlemleri uygulanmasını müteakip, son iyileşmeden en az 30 gün sonra hayvan pazarları açılacaktır.

2015 ve 2016 yıllarında mihrak aşılaması ve 2016 İlkbahar dönemi şap aşılama kampanyasında kullanılmak üzere 221.050 doz Şap Aşısı (Nepal-84) Şap Enstitüsünden İlimize gönderilmiş olup, 17.02.2016 tarihi itibarıyla 142.710 adet büyükbaş hayvan aşılanmıştır. Aşılamalar hız kesmeden devam etmekte olup, 2016 yılı İlkbahar dönemi Aşılama Programında 215.506 büyükbaş hayvanın aşılanması öngörülmektedir.

Tüm bulaşıcı hayvan hastalıkları ile İlimiz genelinde Bakanlığımızca belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalar ve hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında tüm uygulamalar; İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından büyük özveri ile mesai mefhumu gözetilmeksizin gerçekleştirilmektedir.

Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. ”