Teknokent dersinden sınıfta kalan Kastamonu

“Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi”; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 25 Mayıs 2018 tarihli yazısı, Bakanlar Kurulu’nun 4 Haziran 2018 tarihli kararı, Resmi Gazete’nin 25 Haziran 2018 tarihli mükerrer sayısı ile kuruldu…

İlk yapılacak iş “yönetici şirket” kurmaktı; kurmadık.

Teknokenti hayata geçirmekle sorumlu üniversitemizin, meslek odalarımızın, belediyemizin temsilcileri yemek masasında poz verdiler geçtiğimiz yıl Temmuz ayında…

Revani yiyip dağıldılar.

(Aynı tarihte teknokent kuruluşu ilan edilen komşumuz Çankırı, tüm kesimleriyle dersine çalıştı, yönetici şirketinden yol haritasına kadar tüm ödevlerini hazırladı…

Kastamonu bir kez daha sınıfta kaldı.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “teknokent” mevzuatı “Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren; Yönetici Şirket kuruluşu bir yıl içerisinde sonuçlandırılır ve Bölge en fazla üç yıl içerisinde faaliyete geçirilir. Mücbir sebepler dışında, belirtilen süreler içerisinde; Yönetici Şirket kuruluşunun tamamlanamaması, Bölgenin faaliyete geçirilememesi hallerinde, Kurucu Heyet ya da Bölge Yönetici Şirketi süre uzatımı için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere Yönetici Şirket kuruluşu için en fazla altı ay, Bölgenin faaliyete geçirilmesi için en fazla bir yıl ek süre verilebilir. Bu ek süreler içerisinde; Bölge Yönetici Şirketinin kurulamaması durumunda Bakanlar Kurulunun Bölgenin ilanına ilişkin kararı, Bölge alanında faaliyete geçilememesi durumunda ise Bakanlar Kurulunun Bölge alanının ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar” diyor…

Umurumuzda olmadı.

Görülen o ki treni kaçırmışız, kamuoyunda dolaşan bilgiye göre anlaşılan o ki 15 Kasım 2019’a kadar süre uzatımı almışız…

Görevini savsaklayan üniversitemiz, meslek odalarımız ve belediyemiz var.

E 15 Kasım’a ne kaldı?…

Bu boş vermişlik ile değil 2019 taa 2029’a kadar süre uzatımı verilse ilimize, ne yönetici şirket kurabiliriz ne de teknokenti faaliyete geçirebiliriz korkarım.

(Yozgat misal…

“Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olarak görev yapan Bozok Teknopark A.Ş. 19 Aralık 2013 tarihinde kurulmuştur. AB IPA Projesi (EuropeAid/128636/D/SER/TR) kapsamında yapılan binası ile 1864,50 m2 kapalı alana sahiptir. Bina içerisinde firmaların kullanımı için; 21 adet ofis, 2 adet ortak kullanım alanı, 1 toplantı salonu ve otoparkı bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Bozok Teknopark Yozgat ilinin en önemli değerlerinden biri olan Bozok Üniversitesi kampüs alanı içerisinde en güzide yerlerden birinde bulunmaktadır. Önünde kongre kültür merkezi, karşısında öğrenci yurtları, yanında tarihi köprü ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden göleti ile Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ar-Ge severlere güzel bir ortam sağlıyor.”

Niğde yahut…

“Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Valiliği, Niğde Belediye Başkanlığı, Niğde Sanayi ve Ticaret Odası,  Niğde Borsası ve Niğde Organize Sanayi Bölgesi işbirliği doğrultusunda bir ön protokolle ilk çalışmalarına 2012 Yılında başlanan Niğde  Teknoloji Geliştirme Bölgesi  oluşum süreci, 03/01/2013 tarihli 28517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Onayı ile tamamlanmıştır. Yönetici şirket olarak Teknopark Anonim  Şirketi kurularak  12/09/2013 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odasınca tescil edilmiş ve 17/09/2013 tarihinde ise Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak resmiyet kazanmıştır.”)

Kastamonu’nun geri kalması kader değil…

Yetkililerde sorumluluk, ilgililerde denetim bilinci yok.

“Gelen ağam, giden paşam”…

Bugünler daha iyi günlerimiz.

•••

Bayram programına katılalım

Cumhuriyetimizin 96’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Valilik bugün saat 13:00’den başlayıp yarın saat 19:00 kadar uzanan bir bayram programı hazırladı…

Bayram programı “çelenk sunma” töreni ile başlıyor şehrimizde “resepsiyon” ile sonlanıyor.

29 Ekim tatil değil bayram…

Birlikte bayram edelim.

Meydanları da salonları da dolduralım ki…

İlelebet payidar kalsın Türkiye Cumhuriyeti.

 

MUSTAFA AFACAN