Tıp fakültesini 1921’de istedi Kastamonu

Tıp fakültesine merakımız ezelden, Osmanlı’da tek tıp fakültesi İstanbul’dayken, Kurtuluş Savaşı tüm hızıyla sürerken ikinci tıp fakültesine 1921 yılında Kastamonu talip oldu ve TBMM komisyonunda kabul edildi, sonuca ulaşamadı ne var ki…

O gün bugündür tıp fakültesinin peşindeyiz.

Kastamonu Üniversitesi akademisyeni, gazetemiz yazarı, “ilimizin hafızası” Mustafa Eski’nin 21 Şubat 2005 tarihli gazetemizdeki köşe yazısı tarihi gerçeği tüm ayrıntısı ile anlatıyor…

Eski, yazısında “Dünkü Kastamonu insanının cesaretine ve geniş ufkuna cidden hayranım. Bu cesaret bilgiden, görgüden ve kendilerine olan güvenden geliyordu; ufukları tahminlerin ötesinde genişti” diyor ki, dosdoğru bir tespit.

Eski, Hüsnü Açıksöz’ün sahibi olduğu Açıksöz gazetesinin 10 Mayıs 1337 (1921) tarihinde yayımlanan 181 numaralı sayısında çıkan haberi köşesinde aktarıyor…

“Kastamonu’da tıp fakültesi açılması için meb’umuz Abdulkadir Kemali Bey tarafından Büyük Millet Meclisi’ne bir takrir verilmiş ve teklif şayan’ı müzakere görülerek sıhhiye encümenine havale dilmiştir. Ahiren sıhhiye encümeninde bu teklif müzakere edilerek tıp fakültesinin şehrimizde açılması takarrür etmiştir. Heyet-i umumiyece de mazhar-ıtasvip olacak olursa şehrimiz en büyük ve en fenni bir müesseseye malik olacaktır.”

Sene 1921…

Meclis açılalı topu topu bir yıl olmuş, Kurtuluş Savaşı tüm hızıyla sürüyor, düşman Polatlı önlerinde, top sesleri Ankara’da duyuluyor, Ankara’da yemek yiyecek lokanta yok, ilk yüksek okul 1925 yılında açılan zabıt katibi yetiştirmek için açılan okul.

O tarih ve koşullarda…

Kastamonu’nun gündeminde tıp fakültesi var.

Eski, dönemin fotoğrafını özetliyor yazısında, “İstanbul’da askeri tıbbiye 1827’de açıldı. Sivil alanda yüksek tıp mektebi 1867’de askeri tıbbiyenin içinde açıldı. Bu, şu anlama geliyor: 1921’de sadece İstanbul’da bir tek tıp fakültemiz var. Abdülkadir Kemali Bey ikinci fakültenin Kastamonu’da kurulmasını teklif ediyor ve komisyon da bunu uygun görüyor.”

Teklif yasalaşmadı…

Kastamonu Tıp Fakültesi 86 yıl sonra kuruldu ancak bu kez de Kastamonu’ya ayak basamadı.

Tıp fakültesine merakımız dünden bugünden değil…

Ezelden.

Abdülkadir Kemali Bey’e rahmet olsun…

Er geç tıp fakültesine kavuşacak Kastamonu.

 

“Orhan Kemal’in babası”

Kastamonu’nun hafızası” Mustafa Eski sayesinde tarihi bir şahsiyeti inceleme şansı buldum…

“Abdülkadir Kemali Öğütçü.”

Kastamonu Tıp Fakültesi’nin kurulması için 1921 yılında Birinci Meclis’e önerge veren Kastamonu Milletvekili…

Kastamonu vilayetinin Birinci Meclis’teki (1920-1923) temsilcilerinden biri.

Hukukçu, siyasetçi, gazeteci…

Hepsinin ötesinde “Uslanmaz muhalif.”

Aslen Çukurovalı, 1889 Tarsus doğumlu, “film” gibi hayatı onu Kastamonu ile birleştirmiş bir dönem…

1948’da İstanbul’da hayatını kaybetti.

“Orhan Kemal” imzasıyla tanınan Mehmet Raşit Öğütçü’nün babası aynı zamanda…

Orhan Kemal romanlarında tasvir edilen bir edebi kişilik.

Kastamonu’dan bir “Abdülkadir Kemali Bey” geçti…

Unutulmaya.

 

 

MUSTAFA AFACAN