Toplumu ayakta tutan 3 öğe “Meslek, hizmet, davranış”

Şükrü Demirkapılı, Raşit Yazıcı, Hasan Karaosmanoğlu…

Kastamonu’yu Kastamonu yapan, toplumsal hamuru sayesinde Türkiye’yi diğer uluslardan farklı kılan, dünyanın yaşanabilir kalması için yokuş yukarı sırtlarında kaya taşıyan, mesleklerini seneler boyunca topluma hizmet yolunda kullanan 3 cennetlik insan.

3’ünün de hayat hikayesine vakıf oldum Kastamonu Rotary Kulübü’nün düzenlediği “Meslek Ödülleri” toplantısı sayesinde…

Nur topu her üçü de.

Şükrü Demirkapılı’yı Kastamonu’nun 3 bin kırsal yerleşimindeki yediden yetmişe her vatandaş yakından bilir, “Şükrü Abi”dir o, müdürlük yapmaz çünkü, dosttur, arkadaştır, babadır, evlattır, kardeştir, dert dinleyen, halden anlayandır, yaşlıyla yaşlı, çocukla çocuk…

1979’dan beri kamu görevlisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin onuru yurttaş, Türk Bayrağı’nın şanı memur, Anadolu insanının nuru insan, mesleğini topluma hizmet yolunda kullandı 40 yıldır, Yaradan ömür verdikçe de kullanacak, huylu huyundan vazgeçer mi?

Yenemeyeceği hiçbir zorluk yok Demirkapılı’nın, “Zatürre, kalp krizi, kanser” alayı vız geldi tırıs gitti…

O hayatı seviyor, hayat da onu, bırakmazlar birbirlerini.

Var ol Şükrü Abi yaptığın ve yapacağın tüm hizmetler için…

Sağol.

Raşit Yazıcı şehrimizin son kalaycısı, 50 yılı aşkın süredir Bakırcılar Çarşısı’nın emektarı, 1951 doğumlu, 1965 yılında babasının yanına çırak girdi, o gün bugündür toplumun hizmetinde…

Yılmadı, usanmadı, bırakmadı, dükkan aynı dükkan, Raşit Usta aynı Raşit Usta, adamlığına dirhem halel getirmedi.

Ahmet Zafer Ergün anlattı hayat hikayesini Raşit Yazıcı’nın, tane tane seçtiği billur kelimeler ile, duygulandırdı yekun dinleyenleri, “Raşit Usta paraya tapmadı” dedi, bitirdi herkesi…

Son kalay ustası, şehrimizin temel direği, kökümüz, efendiliğimiz, ağırbaşlılığımız, alçakgönüllüğümüz, bilgimiz, tarihimiz, arşivimiz o, var ola Raşit Yazıcı var ola, emeklerin sağ olasın Raşir Usta sağ ola.

Hasan Karaosmanoğlu’nu Evren Karaahmet anlattı…

“Namı diğer Çiçekçi Hasan. On parmağında on marifet. Hani köy yerinde her işi çekip çeviren, imeceyi başlatan, gençlere ağabeylik eden, gelen misafirlere hanesini açan, düğünde, bayramda, cenazede sözüne bakılan köy efendileri olur ya, Hasan Abi de işte o efendilerden biri.”

Zanaatsa zanaat…

Sanatsa sanat.

Karaosmanoğlu yine Karaahmet’in deyimiyle “modern çağın geleneksel meddahı”…

Geleneksel köy oyunları bugün ilimizde yaşıyorsa Hasan Karaosmanoğlu sayesinde yaşıyor en çok da.

Var ola Hasan Abi…

Sağ ola.

Toplumsal yaşamı 3 öğe ayakta tutar “Meslek, hizmet ve davranış”…

Her yıl bu farkındalığı yaşattığı için Kastamonu Rotary Kulübü de var ola, sağ ola.

 

Not: Kendiliğinden bir imece başladı hafta sonu…

Dağ köylerindeki yaşayan ilk ve ortaokul öğrencilerine test yardımcı ders kitapları, okuma kitapları, müzik, resmi ve spor malzemesi hediye etmeye yönelik.

İki vatandaş ön ayak oldu…

Sade iki vatandaş.

Dağ köylerinde yaşayıp, taşımalı eğitim gören öğrencilerin eğitim-öğretim materyallerine ulaşımları şehirdekiler kadar kolay değil malum…

Coğrafya, iklim, ekonomi ayrı dert.

Gönülden kopanları, eski Belediye Binası 207 numaralı ofise götürelim…

Kastamonu Sarıkonak Kadın Kooperatifi’nin ofisinde toplanacak olan eğitim malzemeleri, eğitimciler tarafından tasnif edilip, hediye paketleri içinde, dağ köylerinde öğrenci olan evlerin kapısına hane hane bırakılacak.

Başlıyor imece bugün…

Haydi Kastamonu.