Tüketici her zaman haklı

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurular incelendiğinde tüketicilerin her zaman haklı olduğu gözlemlendi.

2017 yılından 2022 yılının Şubat ayına kadar yapılan başvurulara bakıldığında bu süre içerisinde Tüketici Hakem Heyeti’ne toplam 8 bin 26 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 5 bin 448’i tüketici lehine sonuçlanırken, 2 bin 319’u tüketici aleyhine sonuçlandı. 257 dosyaya ise görevsizlik kararı verildi.

Son 5 yıllık verilere bakıldığında 2017 yılında 912 başvurudan 719’u tüketici lehine, 190’ı tüketici aleyhine, 3’ü görevsizlik; 2018 yılında 1218 başvurudan 883’ü tüketici lehine, 322’si tüketici aleyhine, 13’ü görevsizlik; 2019 yılında 2025 başvurudan 1405’i tüketici lehine, 564’ü tüketici aleyhine, 56’sı görevsizlik; 2020 yılında 1540 başvurudan 985’i tüketici lehine, 487’si tüketici aleyhine, 67’si görevsizlik; 2021 yılında 1936 başvurudan 1219’u tüketici lehine, 624’ü tüketici aleyhine, 92’si görevsizlik; 2022 yılı Ocak – Şubat ayında ise 237 başvuru tüketici lehine, 132 başvuru tüketici aleyhine, 26 başvuru ise görevsizlik ile sonuçlandı.