Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Çılgınoğlu’ndan yeni kitap; “Göç ve İletişim”

Güncel bir konu olan “Göç ve İletişim” konusunda alanında referans olarak kabul edilen “Küresel bir Perspektifte Göç ve İletişimi Anlamak” isimli uluslararası yayın özelliği taşıyan kitap bu hafta akademik yayınlar dünyasındaki yerini aldı.

Editörlü kitapta genel itibariyle “Göç ve İletişi” konusundaki temel sorunla ve çözüm önerileri” yer almaktadır. Konuyla ilgili önemli bir referans olarak görülen kitap içeriğinde “göç ve iletişim, araştırma-politika diyalogları, çeşitlilik ve kültürel boyutlar, sınır ötesi döngüsel göç ve göçmenler, sığınmacı ve mültecilerin karşılaştıkları güncel sorunlar” çeşitlendirilmiş ve tartışılmıştır.

Bunlara ilave olarak kitapta “göç ve çeviri bilimi araştırma alanlarında tez, antitez, sentez gibi karşılaştırmalı analiz ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Ayrıca göç ve iletişim araştırmalarında iç içe geçmiş olan bir çok kavram ve perspektif disiplinlerarası bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

Sakarya Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesindeki akademisyenlerin de katkıda bulundukları 12 bölüm ve 337 sayfadan oluşan eserde Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakkı ÇILGINOĞLU hem kitabın düzenlenme aşamasında hem de dört bölümün yazımında kitabın oluşumu için en önemli katkılardan birini sağlamıştır.

Alanında önemi bir referans durumunda çalışma amazon.com sitesinde satışa sunulmuştur.