Turizmde en iyi tez çalışmaları Kastamonu’da belli oldu

İki yılda bir düzenlenen Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin 10’uncusu kentimizde yapıldı.

2-4 Haziran 2022 tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğinde, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin akademik desteği ile Anatolia Turizm Akademisi tarafından düzenlenen kongre, Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl yapılamamıştı.

Kongrede turizm alanında hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırmaların raporları izleyenlerle paylaşıldı.

Kongre, ilk günü düzenlenen “Pandemi Sonrasında Akademik Turizm ve Mesleki Eğitimi” konulu panelde  ise son iki yılda yaşanan Covid’19 Pandemisinin akademik ve mesleki turizm eğitimine yaptığı ve yapacağı etkiler tartışıldı.  Panele Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saniye Gül Güneş’in yönettiği panele University of Central Florida’dan Prof. Dr. Murat Hançer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Kastamonu Üniversitesi’den Prof. Dr. Kutay Oktay, Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak konuşmacı olarak katıldı.

10. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin ikinci günü ise yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez sunumları yapıldı. Her kongrede olduğu gibi 10. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nden de nitelikli tez çalışmaları seçici kurul üyelerinin sunumları bizzat izlemeleri sonrasında yaptıkları değerlendirmeler ile belirlendi. 

Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin başından bu yana koordinatörlüğünü yürütülen Prof. Dr. Nazmi Kozak, bu kongre ile turizm alanındaki tez çalışmalarının sonuçlarının paylaşılmasına ve nitelikli çalışmalar yapan öğrencilerin ödüllendirilmesinin amaçlandığını söyledi. Prof. Dr. Kozak, Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin dünyada bu alanda düzenlenen üç kongreden biri olarak pek çok yeniliğin öncüsü bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şükrü Yarcan’a Hizmet Ödülü

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi tarafından 2008 yılından bu yana verilen Anatolia Turizm Eğitimine Hizmet Ödülü bu yıl Prof. Dr. Şükrü Yarcan’a verildi.

Ödüller

10. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde ödüle değer bulunan tez çalışmaları ve çalışmaların sahipleri ve çalışmaların başlıkları ise şöyle:

• YÜKSEK LİSANS TEZİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

Tezin Başlığı: Yapay Zeka Tabanlı Ürünlerin Turizmde  Kullanımı: Assassin’s Creed Origins Oyunu Antik Mısır Keşif Turu Örneği

Hazırlayan: Doğa KURÇER

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Makbule CİVELEK

• DOKTORA TEZİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

Tezin Başlığı: Düşük Maliyetli Hava Yollarında Maliyet Liderliği Stratejisinin Derin Öğrenme Yöntemiyle Analizi

Yazarı: Zehra YARDI

Danışman: Doç. Dr. Emre Ozan AKSÖZ

• EN İYİ ARAŞTIRMA BİLDİRİSİ ÖDÜLÜ

Çalışmanın Başlığı: Raylı Turizmin Mekanları

Yazarı: Zeynep KOÇOĞLU UYSAL – Doç. Dr. Selin YILDIZ

• EN İYİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖDÜLÜ

Tezin Başlığı: Anadolu’da Görülen Aziz/Azizeler ve Rehber Anlatımındaki Yerleri

Yazarı: Gizem ERÇOLAK

Danışman: Doç. Dr. Canan TANRISEVER

• EN İYİ DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ

Tezin Başlığı: Gastronomik Deneyim, Yiyecek İmajı ve Otantizmin Turistlerin Yerel Yiyecek Tüketim Niyetine

Etkisi: Yiyecek Korkusunun Düzenleyici Rolü

Yazarı: Dr. Gökhan YILMAZ

Danışman: Prof. Dr. Bahattin ÖZDEMİR

Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için:

https://anatoliajournal.com/lisansustu