Üç müdürlüğün bütçesi görüşüldü

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda Özel İdare’nin Encümen Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün bütçeleri görüşüldü.

Encümen Müdürlüğü 2020 Gider Bütçesi’nde büro malzemesi alımları 10 bin TL, su alımları 2 bin TL, temizlik malzemesi alımları 10 bin TL, posta ve telgraf giderleri 2 bin TL, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları 10 bin TL olmak üzere toplam 34 bin TL olarak; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2020 Gider Bütçesi diğer görev giderleri 50 bin TL, diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler 100 bin TL olmak üzere toplam 150 bin TL olarak; İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 2020 Gider Bütçesi mahkeme harç ve giderleri 10 bin TL, harita yapım ve alım giderleri 50 bin TL,  ilan giderleri 12 bin TL, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları 50 bin TL, Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde yerleşim planı yapılması veya yaptırılması bin TL,  İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında uygulama yaptırılması 100 bin TL, sayısal olmayan köy yerleşik alan sınırlarının sayısallaştırılması 50 bin TL, 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planının üretilmesi veya yaptırılması 150 bin TL olmak üzere toplam 423 bin TL olarak Meclis’in bilgisine sunuldu.