“Ümidimiz şura sonuçlarının bu kez dikkate alınması”

Kastamonu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı H. İbrahim Maşalacı, 14 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ve kendisinin de katılımcılar arasında yer aldığı 3. Tarım Orman Şurası’yla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Hem Türk Veteriner Hekimler Birliği , hem de bağlı odalar olarak biz veteriner hekimler Tarım ve Orman Bakanı’nın ifade ettiği yol haritasını ve eylem planını bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı şurada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ilk 2 aylık süreçte yol haritasının belirlenmesinin ardından uygulama aşamasında, mevzuat, bütçe, zaman, insan kaynağı ve etkin iş birliği kıstaslarını dikkate alarak, bir eylem planı ortaya konulacağını ifade ettiğini belirten Maşalacı,  “Öncelikle 2019-2023 yıllarını kapsayan on birinci kalkınma planında ülkemiz hayvancılığı ile ilgili yapılacaklar belirlenmiş, sonra 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında planda belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağı açıklanmıştır. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019-2023 Yılları Stratejik Planında da ülkemiz hayvancılığı ile ilgili önemli tedbirler öngörülmektedir” ifadesini kullandı.

“Bilindiği gibi, 29 Kasım 1 Aralık 2004 tarihlerinde 2. Tarım Şurası gerçekleşmiş, ülkemiz hayvancılığı ile ilgili hiç kimsenin itiraz edemeyeceği olumlu kararlar alınmış, ancak uygulamaya aktarılmamıştır” hatırlatmasında bulunan Maşalacı, değerlendirmesini bu konudaki dilek ve bunun gerçekleşmesine katkı vereceğini düşündüğü şu çağrıyla noktaladı:

“Bir önceki şuranın aksine bu şuranın sonuçları dikkate alınır, kısa süre içerisinde eylem planı ortaya konulur ve çalışmalar başlar diye ümit ediyoruz.

Ayrıca ilimizi TBMM de temsil eden milletvekillerimizden, yerel yönetimler de görev alan seçilmişlerimizden , siyasi partilerimizin il başkanlarından , sivil toplum kuruluşlarımızdan ve basınımızda; Yapılan Tarım Şurasında alınan kararların hayata geçirilmesi ve uygulanmasının takipçi olmalarını “Türk Çiftçisi ve Türk Tarım ve Hayvancılığı “ adına talep ediyoruz.”