Üniversite ve Taşmektep’e KUZKA’dan danışmanlık desteği

Kastamonu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç tarafından imzalanan protokol kapsamında sağlanacak danışmanlık desteğiyle “Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Stratejik Yol Haritası” hazırlanacak.

KUZKA, ahşap oyuncak tasarım ve üretiminde pilot il seçilen Kastamonu Taşmektep Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’ne (MTAL)de, “Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” için danışmanlık hizmeti desteği sağlayacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında ihtisas üniversite ilan edilen Kastamonu Üniversitesi’ne yönetim danışmanlığı desteği sağlayacak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kurgulanan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında Kastamonu Üniversitesi’ne “ormancılık ve tabiat turizmi”sahasında ihtisaslaşmasına yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yönetim danışmanlığı desteği sağlanacak.

Desteğe ilişkin iki kurum arasındakiprotokol Kastamonu ÜniversitesiRektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç tarafından imzalandı.İmzalanan protokol ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Kastamonu Üniversitesi’ne “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” sahasında ihtisaslaşmasına yönelik yönetim danışmanlığı desteği sağlanacak.

İhtisaslaşma Yol Haritası Belirlenecek

Protokol kapsamında sağlanacak danışmanlık desteğiyle“Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Stratejik Yol Haritası”hazırlanacak. Bu yol haritası ihtisaslaşma bağlamında varsa farklı örnek uygulamaların incelenmesi, Kastamonu Üniversitesi’nin mevcut durumunun analizi (ihtisaslaşılacak alanlara yoğunluk verilerek), mevcut stratejik planın ve önceliklerin anlaşılması ve ihtisaslaşma bağlamında gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa revizyon önerileriraporu oluşturulacak. Oluşan yeni duruma göre ihtisaslaşma vizyonu ile ana ve alt iş hedefleri belirlenerek, hedeflere ulaşmak için uygulanacak stratejiler, strateji ağacının farklı seviyelerinde birim ve kişi bazında performans ölçümüne imkân tanıyan bir performans değerlendirme sistemi ve ihtisaslaşma sürecinin yönetim yapısının ve izleme değerlendirme sisteminin oluşturulması planlanıyor.

TAŞMEKTEP’E DE DESTEK

 KUZKA, Üniversite’nin yarı sıra, ahşap oyuncak tasarım ve üretiminde pilot il seçilen Kastamonu Taşmektep Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’ne (MTAL) de ‘Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında danışmanlık desteği sağlayacak.

 Kastamonu Ahşap Oyuncak Üretiminde Pilot İl Seçildi

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu tarafından imzalanan protokol gereğince TaşmektepMTAL’ne Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimi ile ilgili olarak mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaahşap oyuncak üretimine yönelik pilot uygulama için KUZKA tarafından yönetim danışmanlığı hizmeti desteği sağlanacak.

Çok Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti

KUZKA’nın destek sağladığı yönetim kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında meslek lisesinde görevli ekibe kurumsallaşma, iş modeli geliştirme, ürün geliştirme, süreç yönetimi ve pazarlama konularını içeren yönetim danışmanlığı hizmetlerinin sunulması hedefleniyor. Aşama aşama ilerleyecek proje kapsamında ilk olarak kurumsal stratejiler, finansal,yönetim ve organizasyon yapısı analiz edilecek, ardından yeni bir iş modelinin geliştirilmesi sağlanarak, yeni ürün geliştirme stratejisi hazırlanacak, sonrasında ise bir süreç haritası oluşturulacak ve son aşamada ise ürüne ilişkin hazırlanacak pazarlama raporu ile danışmanlık hizmeti tamamlanmış olacak.