Üniversitede ilerleme var ama yetmez

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009 yılından beri faaliyet gösteren URAP Araştırma Laboratuvarı  “2019-2020 URAP Türkiye Sıralaması” çalışmasını yayımlandı…

Kastamonu Üniversitesi, önceki yılki sıralamaya göre olumlu yönde mesafe kat etse de, gerek komşu iller gerekse sıkletindeki üniversitelerin ardında kalarak yine istenen seviyeye ulaşamadı.

Üniversiteler “Makale puanı, toplam atıf puanı, toplam bilimsel doküman puanı, doktora mezun öğrenci sayısı puanı, öğretim üyesi/öğrenci durumu puanı” verilerine göre sıralandı…

Üniversitenin asli varlık sebebi yani.

(2019-2020 URAP Türkiye sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı ve Hacettepe’yi; ODTÜ, İTÜ, İstanbul ve Koç üniversiteleri izledi.)

Kastamonu Üniversitesi, “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda 95 üniversite arasında 28’inci sırada…

Aynı ligde Çorum Üniversitesi 10, Karabük Üniversitesi 18, Sinop Üniversitesi 19, Çankırı Karatekin Üniversitesi 20’nci sırada, komşularımız arasında sadece 35’inci sıradaki Bartın Üniversitesi’nin önündeyiz.Doğu ve Güneydoğu üniversitelerinin de ardındayız, Tunceli Munzur Üniversitesi 16, Adıyaman Üniversitesi 24, Bingöl Üniversitesi 27’nci sırada misal.

Kastamonu Üniversitesi her ne kadar tıp fakültesine sahip olsa da “Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda değerlendiriliyor, 86 üniversite arasında 25’inci sırada…

Resmen var tıp fakültesi, fiilen yok tıp fakültesi.

“Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması”nda 108 üniversite arasında 74’üncü Kastamonu Üniversitesi…

Aynı tarihte birlikte kurulduğumuz sıkletimizdeki illerin devlet üniversitelerinin ardında kalmak acı.

“Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosu”nda 166 üniversite arasında 87’nci sırada…

Bari yarıya bölündüğünde tüm üniversiteler, ilk yarım bölümde kalsaydı, heyhat, ilk 83 üniversite arasına girmedi Kastamonu Üniversitesi.

Tamamıyla “bilimsel” düzlem dikkate alınarak yapılan sıralamada…

Kastamonu Üniversitesi’nin hali bu.

Yeni yönetim için milat noktası bir anlamda…

Kolay gele.

(Kastamonu Üniversitesi, “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda 2018-2019 sıralamasında 86 üniversite içinde 36’ncı sıradaydı…

İlerleme var.

“Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda 83 üniversite içinde 31 sıradaydı…

İlerleme var.

“Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması”nda 109 üniversite içinde 80’inci sıradaydı…

İlerleme var.

“Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosu”nda 157 üniversite arasında 97’nci sıradaydı…

İlerleme var.)

İlerleme var mı var bir yıl önceye nazaran…

Yetmez ama.

  • ••

Not: URAP’ın bir tavsiyesi var yekûn üniversitelere…

“Türk üniversitelerinin çoğu, son yıllarda sadece URAP dünya sıralamasında değil tüm dünya sıralamalarında geriye düşmüştür. Bu düşüşün temel nedenlerinden biri etki değeri en yüksek dergilerdeki makale sayılarının yeterince hızlı şekilde artırılamayışıdır. Etki değeri çok düşük veya sıfıra yakın dergilerde makale yazan akademisyenlerin, bu tür dergilere makale göndermemesi kendi üniversitelerinin sıralamalarda gerilemesini durduracaktır. Atıf alamayan makaleler azaldıkça ilgili üniversitenin makale başına düşen atıf sayısı artacağı için makale başına düşen atıf sayısını artıran üniversitelerin sıralamalarda ilerleme şansı artacaktır.”

 

 

MUSTAFA AFACAN