Üniversite’den AYM kararına eleştiri

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin gündemdeki kararıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Kandan beslenen terör örgütüne yönelik bu meşru mücadelede, devletimize yönelik söz konusu suçlamaların ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır” ifadesini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin gündemdeki kararını yaptığı basın açıklamasıyla eleştirdi.

Rektörlüğün açıklaması şöyle:

“Anayasa Mahkemesi, 2016 yılında yayınlanan sözde barış bildirisini imzalayan kişilerce yapılan başvuru üzerine imzacı kişilerin haklarının ihlal edildiği yönünde karar vermiştir. Karara konu olan bildiri metninde, terör örgütüne ve terör eylemlerine karşı haklı bir mücadele yürüten Türkiye Cumhuriyeti katliam yapmak, tecrit ve sürgün politikası uygulamakla suçlanmaktadır.

Kandan beslenen terör örgütüne yönelik bu meşru mücadelede, devletimize yönelik söz konusu suçlamaların ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır. Temel insan hak ve hürriyetleri arasında yer alan ifade hürriyeti, hiç şüphesiz kabulü zor ve incitici nitelikte farklı görüşlerin dile getirilmesine imkân vermektedir. Bununla birlikte şiddete çağrı, terör propagandası ve suç işlemeye tahrik gibi fiillerin ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Kastamonu Üniversitesi olarak insan hakları ve ifade hürriyeti adı altında ülkemize ve milletimize tehdit oluşturacak hiç bir söz ve fiili benimsemediğimizi ve ülkemizi karalamak isteyenlerin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla sunarız.”