Üniversitemizin 2018 karnesinde “1”ler ve “0”lar

Ülkemizdeki üniversitelerin “bilim, AR-GE, icat, keşif” misali varlık sebeplerinden günümüzde çok uzak oldukları aşikar, kimsenin de itirazı yok zaten, “yüksek lise” ikamesinde çark dönüyor, akademisyenler de mutlu ahali de…

Kastamonu Üniversitesi de bu kervanın yolcusu nitekim.

YÖK “2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” yayımladı, üniversiteler 5 ana alanda toplam 45 alt gösterge ile değerlendirildi…

Bu sayede üniversitelerin eğitim ve öğretim dâhil bütün çalışmalarını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütme ve kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanma durumunu izleyebilmek hedefleniyor.

Üniversite ile “şeffaf ve hesap verebilirlik” kavramları aslında ayrılmaz bütün olmalı…

YÖK dahi bu kavramların henüz bütünleşmediğinden şikayetçi olsa gerek ki bu raporu düzenleme kararına varmış.

Kastamonu Üniversitesi’nin 2018 karnesi göğüs kabartıcı…

“Üniversitenin bölüm ve programlarındaki genel doluluk oranı %78,99, mezun takip sistemindeki mezunların oranı %7,98, ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0,0579, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı 0, YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı 0, Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı %3,6, Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı %1,33, yayın alımının bütçeye oranı %1,576, üniversitenin aldığı Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü sayısı 0, üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı 0, üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması (yok).”

Üniversite kapasitemizin 5’te 1’i boş, öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın 1 bile değil, AR-GE’ye harcanan yatırım bütçesi yüzde 1 küsur,yayın alımının bütçeye oranı yüzde 1 küsur…

“1” iyi yine.

“0” da var çünkü…

Engelliler, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında üniversitemizin notu yıldızlı “0”.

Her üniversite üç aşağı beş yukarı aynı sonuçta…

Enseyi karartmaya gerek yok!

  • ••

AR-GE

İki yıl öncesine dair bir araştırmada ülkemizdeki 90’a yakın üniversitede ve 47 ilde araştırma altyapısının olmadığı kaydediliyor…

Geçen sürede ne olmuştur?

“AR-GE” hem kamunun hem özel sektörün omzundaki sorumluluk, üniversitemizin geçen yıl AR-GE için ayırdığı bütçenin altını yukarıdaki satırlarda çizdim, ya kamunun geneli ve özel sektörde durum ne?…

2017 yılının Temmuz ayında “AR-GE ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu’nda Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı. Belediye, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, KATSO, KUZKA, KOSGEB, Ticaret Borsası ve Kastamonu Üniversitesi temsilcileri ile Kastamonu ve Tosya OSB’den sektör temsilcileri katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz konuşmasında hem tespit yaptı hem de reçeteyi yazdı ve dedi ki “Burada açılacak ARGE ve tasarım merkezleri, Kastamonu’daki üretimin ve bu üretim içerisindeki katma değer oranının yükselmesi açısından önemli.  Üniversitemizin de bu çalışmalar içerisinde bütün sanayicimizin ve iş adamlarımızın daha aktif bir şekilde yanında olması gerekiyor ki olumlu sonuç alınabilsin.  Nereden başlanacağı konusunda da Üniversitemize, Kalkınma Ajansımıza büyük görev düşeceği  kanaatindeyim.”

Vali Karadeniz çalışma programı konusunda talimat verdi…

Başlar onaylar şekilde yukarı-aşağı sallandı.

Aradan 2 yıl geçti…

Üniversite ve Kalkınma Ajansı liderliğinde kamu ve özel sektör olarak ARGE yolculuğunda nereye vardık?

Yerimizde mi sayıyoruz yoksa…

Meraktan soruyorum.

MUSTAFA AFACAN