Vali Karadeniz: “Başka ihtisas OSB’lerin kapısını aralayacak”

  • Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas ( Besi ) Organize Sanayi Bölgesi’nin ÇED toplantısında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, ““Devrekâni’ye çok şey kazandıracak bir proje. Bu projenin ilimiz açısından önemi şu. 5’nci Organize Sanayi Bölgemiz olacak ama ilk ihtisas organize sanayi olacak. Dolayısıyla buradan elde edilecek başarı bundan sonra da kurulması muhtemel olan ihtisas OSB’lerin kapısını aralayacaktır” dedi.

Devrekâni Tarıma Dayalı İhtisas ( Besi ) Organize Sanayi Bölgesi’nin ÇED toplantısı Vali Yaşar Karadeniz’in de katılımıyla gerçekleşti.

Programa ayrıca Milletvekili Metin Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisi Mühendis Hülya Atagün Bilge, Devrekâni Kaymakam Vekili Yücel Erdem, Devrekâni Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile halk katıldı.

Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Projesi’nin gerçekleştirilmesindeki temel amaç, örgütlü, rekabetçi ve sürdürülebilir hayvancılık sektörü oluşturmak, ilçede dağınık ve yarı modern şekilde faaliyette bulunan ve kısmen olumsuz çevresel etkiye sahip besi işletmelerini, doğal yaşama ve çevreye zarar vermeyen modern işletmelere dönüştürmek. Gerek ülke gerekse bölge hayvancılık sektörünün modern ve teknik imkânlarla gelişimine katkıda bulunmak. Sektöre örnek teşkil etmek ve ülkede modern hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.

Yapılacak olan organize sanayi bölgesinin en önemli özelliğinin hayvancılıkla ilgili tüm alt sektörleri bir çatı altında birleştirecek olması olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, şunları söyledi:

“Devrekâni’ye çok şey kazandıracak bir proje. Bu projenin ilimiz açısından önemi de şu. 5.Organize sanayi bölgemiz ama ilk ihtisas organize sanayi bölgemiz. Dolayısıyla burada elde edilecek başarı bundan sonra da kurulması muhtemel olan ihtisas OSB’lerin kapısını aralayacaktır. Örneğin mermercilik, ahşap, mobilya ihtisas OSB’leri gibi. Kastamonu’nun bunlar için de potansiyeli vardır. Devrekâni ilçesinde elde edeceğimiz başarı diğer bu iki sektör açısından da önemli bir tecrübe olacaktır. Yapılacak olan organize sanayi bölgemizin en önemli özelliği hayvancılıkla ilgili tüm alt sektörleri bir çatı altında birleştirecek olmasıdır. Yatırımcılar açısından önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Birçok maliyetinde azalması demek olacak. Örneğin çevresel etki değerlendirmesi alt bilgilendirme toplantısındayız o açıdan en büyük yararı nedir organize sanayi bölgesinin çıkışında oranın ihtiyacını karşılayacak düzeyde mutlaka bir arıtması olacak. Bu ortak arıtmayı tüm tesisler kullanarak arıtılmış atık su derelere verilecek. Yine katı atıklar orada başka alanlarda rahatlıkla değerlendirilecek. Aynı kapasitedeki işletmelerin çevreye vereceği tahribatı göz önüne alırsak bunların bir arada olması oldukça çevre açısından da yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Devrekâni ilçesinde böyle bir tesisin yapılacak olması şimdiden Devrekâni’ye dışarıdan da hayvancılık bazında yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekmiş durumda. Burada et üretimi için uygun ırkların toplanması, süt ırkı için ayrı ırkların toplanması bunların bir arada işlenmesi, işlendikten sonra ürün olarak aynı alandan piyasaya paketlenerek ve sürülecek durumu getirilmesi, dolayısıyla hayvancılıktan  elde edilen katma değerinde ilçemizde, ilimizde kalmasını sağlayacaktır.  İlimizde ciddi baraj yatırımları ve  sulama alanlarının genişletilmesine ilişkin çalışmalar var bunları birlikte düşünmemiz lazım. Sulama ile birlikte yetiştirilecek olan yem bitkileri de buradaki hayvanların beslenmesinde ve diğer alandaki hayvanların beslenmesinde yem bitkilerinin üretiminin artırılmasında önemli bir fayda sağlayacak, ikisi yan yana geldiğinde de çarpan etkisi yapacaktır diye düşünüyorum.  Bu yatırımın bünyesinde biyogaz tesisi düşünülüyor bu çok önemli.  Katı atık dedik gübrenin enerjisinin toplu olacağı için belirli bir noktada biriktirilmesi ve bunun elektrik enerjisine dönüştürülmesi hem çevresel anlamda, hem de elektrik enerjisi elde etmemiz açısından da önemli bir katkı sağlayacaktır çünkü burada kurulacak olan biyogaz tesisinin kapasitesi de oldukça yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Bir başka problem hayvancılıkta hastalıklar konusu özellikle hedefimiz ihracat olacaksa hastalıklardan ayrı bir noktada üretim yapmamız gerekiyor. Devrekâni de bu yetkiye sahip, iki tane işletme var ama organize hayvancılık sanayi bölgesi içerisinde de bu şekilde işletmeler kümelenmiş olursa dışarıya mal sevkinde yada işlenmiş ürün sevkinde herhangi bir sıkıntımız olmayacak bu sadece ihracat içinde gerekli değil. Trakya’ya ve İstanbul’un Avrupa yakasına da hayvan geçiremiyorsunuz zaten bu belgeniz yoksa o bölgede şap ve diğer hastalıklar bulunmadığı için o hastalıklar bulaşmasın diye sertifikası olmayan o tarafa hayvan geçiremiyor ve geçirmeye kalktığında köprülerde onlara yönelik denetimlerde bununla ilgili işlem yapılıyor dolayısıyla bu sertifikaya sahip işletmelerin sayısının artması gerek. Tüm bunları yan yana getirdiğimizde işletmelerin atık ürünlerini burada değerlendirerek çevre kirliliğini en aza indirmekte bu OSB’nin hedefi olacaktır. O şekilde de olmalıdır. Hem üretmeliyiz hem de çevremizi, doğamızı nasıl biz büyüklerimizden devir almışsak bizden sonrakilere de o şekilde devretmeliyiz. Bu anlayışla burada organize sanayi hayvancılık bölgenizin başarılı bir şekilde kuruluş sürecinin devam edeceğini ve acele ederek en kısa sürede tamamlanacağına inanıyorum şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum emeği geçen herkse teşekkür ediyorum.”

Toplantıda projenin özellikleri, çevresel etkileri ve alınacak önlemler, proje alanına yakın yerleşim birimlerinin mesafe ve yönetimleri konuları görüşüldü.