VALİLİK VETOSU

Kastamonu İl Özel İdaresi’nin hazırladığı Örencik-Budamış köylerine yönelik yeni imar planının Valilik makamından geri döndüğü öğrenildi. Bölgeyi yapılaşmaya açması beklenen imar planı Valilik makamından onay görmeyince, rafa kalkmış oldu.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından bir süre önce, Merkez ilçe sınırları içindeki Örencik-Budamış köylerinin sınırları içerisinde yer alan 110 hektar alanda yeni bir imar planı ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştı.