YENİ BİR YİĞİT İNEBOLU KİTABI

İstiklal Savaşı’mızın zaferle sonuçlanmasında başta İnebolulular olmak üzere Kastamonuluların büyük payı vardır. Tarihçilerin tekrar tekrar belirttikleri gibi,Şu Çılgın Türkler’de Turgut Özakman’ın anlamayanlara anlattığı gibi gerek lojistik destek gerekse insan gücü, malî kaynak bakımından Kastamonulular, canlarını, mallarını, her şeylerini tıpkı Çanakkale Savaşlarında olduğu gibi fazlasıyla İstiklal Savaşı’nda da ortaya koymuşlardır. Yakın dönemde İnebolu-Ankara İstiklal Yolu düşüncesi hayata geçirilmiş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle de 2018 yılında 44. Millî Park olarak yasal statüye kavuşmuştur.

1924 İstiklal Madalyalı ilçemiz İnebolu, haklı olarak yiğit unvanını almak istemektedir. Eski İnebolulular Yardımlaşma Derneği Başkanı E Alb. Atakan Köksal bu konuda en çok gayret sarfedenlerdendir. Onun girişimiyle / Kastamonu İnisiyatifi adı altında bir grup tarafından Kastamonu kamu oyunu bu düşünce etrafında toplamak amacıyla 21 Ekim 2019 tarihinde Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğiyle  Fen Edebiyat Fakültesince Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesinde bir panel düzenlenmişti: Millî Mücadele’nin 100. Yılı’nda İstiklal Yolu ve Yiğit İnebolu Paneli.

Paneli, Hacettepe Üniversitesi E Öğretim Üyesi Araçlı Prof.Dr. Sadık Erik yönetmişti. Panelde sırasıyla şu konuşmalar yapılmıştı:

 • Dr. Mehmet Serhat Yılmaz (K.Ü. Fen Edebiyat F.Dekanı): Millî Mücadele’de Kastamonu
 • Hüseyin Özbek (Türkiye Barolar Birliği Başkan Yrd.): Kastamonulularda İstiklal Mücadelesi ve İstiklal Yolu Algısı
 • Atakan Köksal (E Piyade Albay): İstiklal Savaşı’nda İnebolu’nun Yiğitliği
 • Öğr. Üyesi Mustafa Eski (K.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi): Millî Mücadele ve İstiklal Yolu.

Tartışma ve Değerlendirme Bölümünde söz alanlar:

 • Ziver Kaplan (Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü)
 • Fethi Acar (16, 20. Dönem Kastamonu Milletvekili)
 • Mustafa Hüner Özay (İnebolu Belediye Başkanı)
 • Salih Turan (Küre Belediye Başkanı)
 • Doç.Dr. İrfan Mısırlı (K.Ü. Öğretim Üyesi)
 • Dr. M. Serhat Yılmaz (K.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)
 • Mustafa Fakazlı (Diş Hekimi, Araştırmacı)
 • Emin Arık (E. Maarif Müfettişi)

Söz konusu panelde yapılan konuşmaların tamamı, Prof.Dr. Sadık Erik’in editörlüğünde, İnebolu’nun damadı Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kâzım Ergün’ün maddi desteğiyle 2019 sonunda Ankara’da yayımlanmış bulunuyor:

Millî Mücadele’nin 100. Yılında İstiklal Yolu ve Yiğit İnebolu Paneli, Ed. Prof.Dr. Sadık Erik, 131 s. Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi Yayını.

Kitabın sonunda, İstiklal Yolu’nun İnebolu-Kastamonu bölümü ve panelle ilgili çok sayıda renkli resim ve İstiklal Yolu haritasına yer verilmiştir.

Çok sayıda panele katıldık. Konuşulanlar havada asılı kaldı. Prof.Dr. Sadık Erik ve E Alb. Atakan Köksal, çok şükür bu panelde konuşulanları bastırıp tarihe iz düştüler. Tabii, bu hizmette konuşulanları kayda alma tedbirini alan K.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Serhat Yılmaz ile kitabı yayımlayan TÜED Genel Başkanı Kâzım Ergün’ün paylarını unutmamak gerekir. Kitabın  yayımlanması yanında, il yöneticilerinin ve özellikle de siyasilerimizin paneldeki konuşmalarını okumalarında, katıldıkları düşünceleri hayata geçirmelerinde yarar vardır. Aksi takdirde; konu konuşulmamış, sözler K.Ü. Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda unutulmuş olur…

Paneli düzenleyenlere, katılımcılara, kitabını yayımlayanlara Kastamonulular adına teşekkürler…

 

 NAİL TAN