YENİDEN ŞAİRLERİN GÖZÜYLE KASTAMONU

1996-2000 yılları arasında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesinde öğretim üyeliği görevinde bulunan Dr. M. Sani Adıgüzel ilimizde görev yaparken 1998 yılında Şairlerin Gözüyle Kastamonu adlı bir kitap hazırlamış ve Belediye Başkanlığımızca yayımlanmıştı. Gördüğü büyük ilgi üzerine Belediye Başkanlığımız 2000 ve 2010 yıllarında ikinci ve üçüncü baskılarını da yapmıştı. Koronavirüs günlerinde 3. baskıya bir kez daha göz atmak fırsatını bulduk.

 1. Sani Adıgüzel; Şairlerin Gözüyle Kastamonu, 3.bs., Kastamonu 2010, 124 s. Kastamonu Belediyesi Başkanlığı Yayını.

Kitabın başında, yayımını başlatan ve sürdüren, Kastamonu’yu şehircilik ve belediye hizmetleri bakımından örnek şehir hâline getiren Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu’nun şu cümleleri yer alıyor:

“Değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, saygılarımı sevgilerimi sunar, bu güzel eserin öğretmenlerimize kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Sayın M. Sani Adıgüzel’e teşekkür ederim.” (s.3)

Dr. Adıgüzel, Giriş yazısında Kastamonu şiirlerini topluca değerlendiriyor. Güzel bir değerlendirme olmuş. İçindeki Nazım Hikmet ve İsmet Özel şiirlerinin antolojide yer almaması büyük eksiklikti. 73 şiirin yer aldığı antoloji belli ki ilk baskılardaki şiirlerle kalmış. Bizim şu makalemizdeki tamamlayıcı bilgilere de itibar edilmemiş:

“Türk Edebiyatında Kastamonu’yu En İyi Anlatan Beş Şiir”, II. Uluslararası Türk Medebiyetinde Sözlü Kültür Geleneği Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2003, s.15-19; Kastamonu Araştırmaları, Ankara 2007, s.35-40.

Her şeye rağmen, Dr. Adıgüzel’in bu antolojisi Kastamonu için büyük bir hizmettir. Kastamonulu bir şair, edebiyatçının yerine onun bu hizmeti yapmasına sadece teşekkür borçluyuz. Elbette Kastamonulu bir yazar, araştırmacı kadar bütün şiirleri tanımayacaktı. Kusur onda değil bizdedir. Yeni antoloji hazırlayacaklara veya yeni baskılarda yararlı olur düşüncesiyle Dr. Adıgüzel’e bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz:

 1. Osman Attilâ’nın 1975 yılındaki Kastamonu seyahati sırasında yazıp Hisar dergisinde yayımlanan Bütün Kastamonu Taştan Sekili şiiri, en güzel şiirlerden biridir.
 2. Mehmet Başaran; Dağ Çizgisi unutulmamalı.
 3. Ahmet Kutsi Tecer; Orda Bir Köy Var Uzakta. Kastamonu seyahati sırasında yazdığı Yücel dergisinde açıklanmıştır. Kastamonu gazetesinde iki köşe yazısında açıkladık.

ç.     Cevat Çapan’ın Daday ve Kastamonu şiirleri çok güzeldir. Kastamonu gazetesinde yazdık.

 1. Kastamonulu şair Fazıl Bayraktar’ın Halil Erdoğan Cengiz’in, Tahsin Şentürk’ün, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve İsmail Kara’nın yöre  şiirleri de bu antolojide yer almalıydı.
 2. Şair Betül Tarıman’ın da Kastamonu şiirleri var.
 3. Erdal Arslan’ın Kaldırımlar başlıklı Kastamonu şiiri de antolojiye girebilir.
 4. Celal Ogan’ın her şiir toplantısında okuduğu şiir de değerlendirilebilir.

ğ.     Kastamonulu Ozan Ahmet Taşkın’ın halk şiiri tarzı Kastamonu şiirleri bu kitaba girecek değerdedir.

 1. Türk Galip Paşa’nın edepli Kastamonu şiirlerinden biri de düşünülebilir.

ı.       Hayati Tahsin Yılmaz, Harun Ünlü, Selahattin Gök, Nurhayat Ergün, Mustafa Ayvacı, Hacer Alioğlu, Cemal Ünal’ın Kastamonu ve ilçeleri şiirleri unutulmamalıdır.

 1. Tosyalı şairlerin de güzel Tosya şiirlerinin bulunduğunu biliyoruz.
 2. En önemlisi Kastamonu, Küre ve İnebolu’yla ilgili güzellemelerini bulunduğu Yusuf Ziya Yozgadî’nin Kastamonu Küre İnebolu Temâşâsı (Yozgat 2011) kitabından en az üç şiir alınabilir.

Tabii eksikler bu kadar değil. Mutlaka görmediğimiz, bilmediğimiz Kastamonu şiirleri de olacaktır. Bilerek şair adı sansürlemeyi hiç bir zaman aklımızdan geçirmeyiz.

 

NAİL TAN