Yenilikten hiç hazetmeyiz

mafacanDevletimizin endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmek, yenilikleri desteklemek, özendirmek, izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini artırmak derdiyle TÜBİTAK aracılığı verdiği bir dolu desteğin illere göre dağılımını inceledim…

İlimiz namına söylersem, almak için düz duvara tırmanmaktan geçtim, zorla cebimize soksalar istemeyeceğiz nerdeyse.

 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen proje başvurularında 1995-2012 yılları arasında ilk sırada olan 20 vilayet İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, İzmir, Konya, Manisa, Kayseri, Adana, Eskişehir, Gaziantep, Sakarya, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Denizli, Bilecik, Çanakkale, Aydın, Kırklareli şeklinde sıralanıyor…

Metropollerin yanı sıra sıkletimizdeki illerin de listede olduğu dikkatinizi çekmiştir muhakkak.

 

Aynı dönem içinde (1995-2012) firmalara verilen hibe destek tutarının illere göre dağılımında ilk 20 il ise İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir, Manisa, Eskişehir, Konya, Sakarya, Adana, Yalova, Gaziantep, Tekirdağ, Kayseri, Düzce, Antalya, Aydın, Mersin, Çanakkale, Hatay…

Dünün ilçelerinin gerisinde kaldığımızı fark etmişsinizdir.

 

Bu verileri paylaştıktan sonra sormak gerekiyor…

İlimizde endüstriyel araştırma olmayacaksa, teknoloji geliştirmeye dönük adım atılmayacaksa, yeni sektörler göz ardı edilecekse, üniversite-sanayi ilişkilerini artırmak mümkün olmayacaksa bu gemi nasıl yürüyecek?

 

İlimizdeki klasik sektörler doğrultusunda soruyorum…

Vilayetimizin tarımda bir geleceği olduğunu düşünen var mı? İlimizde hayvancılık sektörünün yolu açık mı? Orman sektörü halkın karnını doyurmaya yeter mi? Maden vilayetimize yeter de artar mı? Sit alanlarını daraltmak için can atan bir vilayette kültür ve turizm yürür mü?

 

OSB’lerimizi büyütmek için çaba harcıyoruz…

Nitelikli ve yeterli işgücünün sürekli azaldığı bir vilayette, klasik sanayi yaşar mı?

 

TÜİK bu ayın sonunda nüfus verilerini açıkladığında, ilimizin sosyo-ekonomik vaziyeti hakkında daha net konuşmak mümkün olacak…

Görmek, anlamak ve değerlendirmek isteyenler için illa ki.

 

  • ••

 

Not 1:

İnanılacak gibi değil ama doğru…

Mardin’de bir yanda terörün sebep olduğu acı ve gözyaşı, diğer yanda bilim söyleşisi.

 

TÜBİTAK Bilim Toplum Daire Başkanlığı Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilim söyleşilerinden sonuncusu Mardin’de yapıldı. TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeleri ve “profesör” titre sahip akademisyenlerin katılımıyla “Geleceğin Bilim Dünyasında Gençliğin Yeri” konuşuldu…

Hem de 3 ayrı noktada, Artuklu Üniversitesi’nde, Mardin Fen Lisesi’nde ve Midyat Kocatepe Ortaokulu’nda.

 

Elektronik alemde bir gezinti yaptım…

Bilim söyleşileri daha ne vilayetlerde yapılmış, saymayı gözüm almadı.

 

Kastamonu’daki söyleşilerden birini izlemek isterdim…

Tabi yapıldıysa.

 

Not 2:

İlimizde 2 tane Fen Lisesi var…

Bir Merkez’de, diğeri Taşköprü’de.

 

Buna karşın…

Ebadımızdaki Rize, Çorum, Giresun, Yozgat, Tokat illerinde ise 5’er tane.

 

Bu 5 ilin nesi fazla?…

Kastamonu’nun nesi eksik?