Yer altında bekleyen hazine

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kömür havzasında iki firma tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yer altında yaklaşık 230-470 milyar metreküp düzeyinde olduğu hesaplanan metan gazının üretilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), 2005’te açılan Kömür Kaynaklı Metan Gazı Araştırma ve İşletme Projesi ihalesinin ardından çalışmalara başlanan taş kömürü havzasında, maden ocaklarında açığa çıkan ve işçilerin güvenliği için atmosfere püskürtülen metan gazının değerlendirilmesi amaçlanıyor.