Yerel kalkınma hamlesi bu

Sarıkonak Kadın Kooperatifi üyeleri toplandı, Kastamonu Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini sürdüren gıda mühendisi anlattı, mevzu dün “sirke” oldu, yarın ilimizde hammaddesi olan başka bir ürün olacak illa ki…

Kadınlar üretecek, Kastamonu kalkınacak.

 

“Yerel kalkınma” diyoruz ya hep…

“Yereldeki hammaddenin doğal ve sağlıklı yöntemle işlenerek ürüne dönüştürülmesi, adil ve ahlaklı bir ticaret ile il dışına sunulması, kazancın emek verenler arasından hakça bölüşülmesi.”

 

Sarıkonak Kadın Kooperatifi yukarıdaki yerel kalkınma tanımını hayata geçirmeye çalışıyor işte…

“Dayanışma, üretim, adil ticaret, hakça bölüşüm.”

 

Kastamonu Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Kimya Mühendisi hemşerimiz Dr. Senem Yetgin, Sarıkonak Kadın Kooperatifi kurulduğu günden beri en önemli destekçilerinden biri, elinden gelen desteği gönüllü olarak vermeye çalışıyor…

Tek dert, “Kadınlar ne üretebilir?”

 

Dr. Senem Yetkin sayesinde üyeler ile Gıda Mühendisi-Yüksek Lisans Öğrencisi Arzu Yılmaz, Sarıkonak’ta bir araya geldiler dün sabah, sirke üzerine kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir bilgi aktarımı ve atölye çalışması oldu…

Yılmaz’ın danışman hocası Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ergin Altuner de teşekkürü hak ediyor illaki.

 

“Üniversite-Sanayi İşbirliği” olmasa da…

“Üniversite-Kooperatif İşbirliği” oldu tam anlamıyla.

 

Sarıkonak Kadın Kooperatifi elbette Kastamonu Üniversitesi desteği ile yürüyecek yerel kalkınma yolunu…

Var ola Kastamonu Üniversitesi; üretime, kalkınmaya, vilayete destek budur.

 

Kooperatif üyeleri ilimizde yetişen envai üründen sirke üretecekler, kendileri kullanacaklar, gerekli izin işlemleri bittiğinde satışını yapacaklar…

Bakmışsınız bir gün Kastamonu, sirke üretim merkezi olmuş çıkmış.

 

Ne olacak Kastamonu OSB’nin hali?

 

Genişlemesi gündemde olan Kastamonu OSB ile ilgili olarak gündemdeki soru şu: “Yatırımcı,  Çankırı’da OSB arsası bedavaya tahsis edilirken ne diye Kastamonu OSB’ye arsa parası ödeyerek yatırım yapsın?”..

Bu sorunun cevabı henüz verilmedi.

 

Kastamonu OSB’nin genişlemesi Aksinir havalisindeki kamulaştırmaya bağlı, küçücük bir ödenek geldi henüz kamulaştırma namına, yüklü miktardaki kamulaştırma ödeneği devletten gelecek mi, ne zaman gelecek yahut alternatif çözüm olarak ne ortaya konuyor?..

Bu sorunun cevabı da henüz verilmedi.

 

Arıtmaya dair bir anda kamuoyuna bilgi bombardımanı yapıldı OSB’nin çevresini kirlettiğine ve havalisindeki yerleşimlerde hastalıkların baş gösterdiğine dair…

Oysa söz konusu arıtmanın OSB’nin faaliyete geçtiğinin ikinci yılında hizmete girmesi gerektiği yönündeki yönetmelikten bahsediliyor.

 

Asıl üzücü olan ise Kastamonu OSB’nin ikiye bölünmüş durumda olması, işletme sahiplerin iki ayrı kutupta, belki aralarında selam sabah bile yok…

Bu halde nasıl sanayileşecek Kastamonu?

 

(Fabrikanın birinin yolu üzerine kasti “kasis” yapıldığı iddia ediliyor…

İnanmak gelmedi içimden.)

 

Kastamonu OSB’nin mevcut halini alması çeyrek asrı buldu ve henüz “istihdam” ve “donanım” anlamında istenen noktada asla değil…

İller arası rekabet göz önüne alındığında Kastamonu OSB’nin “gerçek” anlamda bir OSB olması ve genişlemesi kaç yılı alacak?