YEREL KİMLİK DERGİSİNİN 61. VE 62. SAYILARINDA KASTAMONU

Merkezi İstanbul’a bulunan Tarihî Kentler Birliğinin ÇEKÜL Vakfı tarafından yayıma hazırlanan dergisi Yerel Kimlik, dostum Prof.Dr. Metin Sözen’in himmetiyle üç yıldan beri adresime gönderiliyor. Prof.Dr. Metin Sözen, Tarihî Kentler Birliği Danışma Kurulunun da başkanı. Gerek ÇEKÜL Vakfı gerekse Tarihî Kentler Birliği onun eseridir.

Koronavirüs salgını dolayısıyla derginin 2020 yılına ait iki sayısı biraz gecikmeli olarak yayımlanmış. Ancak, her sayısında öyle yazılar, öyle resimler var ki gecikmeyi unutturmaya yetiyor.

Ocak-Mart 2020 dönemini kapsayan 61. sayıda Kastamonu’yla ilgili şu yazı ve görsel malzeme bulunuyor:

Bağı Bahçesi, Hanı Hamamıyla Tosya (s.34-37):

ÇEKÜL Evinde her ay yapılan kültürel toplantıların Ocak 2020 ayında yapılanı; Tosya’nın doğal ve kültürel mirası üzerinde yapılan çalışma ve projeleri değerlendirmek amacıyla bu ilçemize ayrılmış. Tosya Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tabakoğlu ve Sanat Tarihçisi Dilara Takı ilçede bu konularda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarmışlar. Bu çerçevede, Tosya’nın şu değerleri üzerinde durulmuş:

Sarıkılçık pirinç üretimi, Tosya çakısı, Tosya kıstısı (takısı), bağlardaki gümele denilen ahşap bağevleri, bağlarda kış hazırlıkları, konaklar, kaya mezarları, Meraşi Abdurrahmanpaşa Camisi.

Verilen bilgileri, restorasyon çalışmaları raporlarını dinleyen ÇEKÜL uzmanları ilçenin doğal varlıkları üzerinde bir çalışma yapılmasını önermiş. ÇEKÜL Vakfı Kendini Koruyan Kentler Programına Tosya’yı da eklemiş. Yapılacak bir inceleme gezisiyle koruma çalışmaları kapsamlı olarak incelenecek ve bir yol haritası belirlenecektir.

ÇEKÜL Vakfı ve Tarihî Kentler Birliği daha önce Faruk Soydemir ve Vedat Ağca’nın hazırladığı TosyaEvleri adlı nefis baskılı bir kitap yayımlamıştı.

Yazıda Tosya’yla ilgili beş güzel fotoğraf da kullanılmıştır: Pirinç, kaya mezarları, gümele, kıstı ve bir Tosya evi.

Alp Arısoy: “Kırsal Miras Programının Söyledikleri” (s.10-15):

Kırsal miras programı çerçevesinde Türkiye’deki ilginç köylerin nasıl yaşatılabileceğinin incelendiği bu makalede 2007 yılında Kastamonu Elekdağ köyünden çekilen bir fotoğraf da kullanılmıştır.

Nisan-Haziran 2020 dönemini kapsayan 62.sayıda ise Kastamonu’yla ilgili şu yazılar ve görsel malzeme yer almaktadır:

Ziyaretçi Yönetiminin Başarıyla Uygulandığı Küre Dağları (s.61)

İki çok güzel fotoğrafın kullanıldığı haber nitelikli bir sayfalık yazıda Küre Dağları Millî Parkı’nın; Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından “Türkiye’nin Dünyaya Armağanı” kabul edildiği, Avrupa’nın 13., Türkiye’nin ise ilk PAN Parks sertifikası alan doğal miras alanı olduğu belirtilmekte; Valla Kanyonu, Hormo Kanyonu, Ilgarini Mağarası ve Armutlu Çayırı’nın gezilmesi tavsiye edilmektedir. Park yönetiminin turistlere verdiği hizmet övülmektedir. Derginin kapağında da Küre Millî Parkı yer almaktadır.

 

Tarihî  Kentlerde Yeni Müzeler (s.37-47) :

Her zaman yazıyoruz. Şehrimizin diğer kentlerde bulunmayan müze/müzelere ihtiyacı var diye. Tarihî Kentler Birliği 2016 yılından bu yana Müze Özendirme Yarışmaları düzenleyip bu türden ilginç müzeleri ödüllendiriyor. Bu yılki yarışmaya 16 belediyeden 18 müze katılmış. Yazıda bu 18 müze şöyle gruplandırılmış:

Göç Müzeleri

Kent Müzeleri

Kent Tarihi Müzeleri

Kent Belleği ve Arşiv Müzeleri

Yaşam Kültürü Müzeleri

Millî Mücadele Müzeleri

Sanayi Müzeleri

Sanat Edebiyat Müzesi

Denizcilik Müzesi

Maket Müzesi

Bu yazıda Kastamonu yok. Belki, ilerki yıllarda yer almayı düşünebilir diye söz ettik. Türkiye Sepet Müzesi, Millî Mücadele’de Kastamonu Müzesi, Türkiye Şapka ve Başlık Müzesi ilk akla gelenler.Tabii önce bu konudevletin görevi. Yapmıyorsa, başka bir devlet kuruluşu Belediye pekâlâ devreye girebiliyor…Haydi hayırlısı!

 

NAİL TAN