Yol İş’ten kadro çağrısı

Karayollarında taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçiler, kamudaki diğer işçiler gibi kadroya geçmeyi talep etti. ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi’nde kadrodan yararlanamayan işçiler için Yol İş 1 ve 2 No’lu sendikalar dün mesai öncesinde basın açıklamasında bulundu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde kadro dışında kalan 470 işçinin kadroya alınmasını talep eden Yol İş 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Çelik, “696 Sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında taşeronların çalıştırdığı işçilerin bir bölümünün kadroya alınması memnuniyet yaratmıştır. Ancak söz konusu kararnameyle; Karayollarında asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetten gibi süreklilik arz eden işleri “anahtar teslimi” olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dahil her türlü asıl işleri yapan işçilerin kadroya alınmaması, kadroya geçişte taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapılması, bizde ve kamuoyunda Cumhurbaşkanımızın tam olarak bilgilendirilmediği kanaatini uyandırmıştır” dedi.

Mehmet Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bizler, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde muvazaalı, yani kanuna karşı hileli olarak asıl işin bir parçası olan anahtar teslimi işlerde, taşeron yanında çalışan işçi arkadaşlarımızın kurumlarında kadrolarına geçirilmesini talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin; taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapan ve adil olmayan bu düzenlemeyi değiştireceklerini, tüm taşeron işçilerinin başlangıçta açıklandığı gibi kapsama alınıp kadrolarına kavuşacaklarını bekliyoruz.  Sayın Cumhurbaşkanımızın mağdur edilen bu işçileri de aileleriyle birlikte sevindireceklerine inanıyoruz” dedi.

Yol İş 2 No’lu Şube Başkanı Sadık Düzgün de dün Özel İdare Genel Sekreterliği’nde işçilerle birlikte yaptığı basın açıklamasında, “Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılması. İl Özel İdareleri’nde 5 ay 29 gün çalışan işçilerin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılma hakkından yoksun bırakılması, bizlerde hayal kırıklığı yaratmış, çalışanları aileleri ile birlikte üzmüştür. İl Özel İdareleri’nde taşeron yanında çalışan işçilerin şirket marifetiyle değil, doğrudan kadroya alınmaları, Belediyelerde ve İl Özel İdarelerinde kısmi süreli olarak 5 ay 29 gün çalışan işçilerimizin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.