ZMO’da yeni dönem

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kastamonu İl Temsilciliği’nin olağan genel kurulu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Genel Kurulda mevcut il temsilcisi Zeynep Parmaksızoğlu yeni dönemde aday olmadığını açıkladı. Seçimlere tek liste olarak giren İlhan Yılmaz, Ziraat Mühendisleri Odası’nın yeni temsilcisi oldu.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Zeynep Parmaksızoğlu, “Günümüzde kırsal alanda yoksulluk artmakta, topraktan geçimini sağlayan çiftçi tarımdan kopmakta ve kentlere göç etmektedir. İthalata yönelik yaklaşımlar yerine bilimsel esaslara dayalı politikalar geliştirilerek ürün maliyetlerinin azaltılacağı, verim ve kaliteyi artırıcı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Verim ve kalitenin artırılması noktasında mesleğimizin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Fakat maalesef bugün Ziraat fakültelerinden mezun olan meslektaşlarımız işsizlik ile karşı karşıya kalmaktadır” dedi.

Kastamonu’nun çok fazla göç verdiğini de söyleyen Parmaksızoğlu, “İlimizde gelir kaynaklarının ve iş imkânlarının sınırlı olması, eğitim, sağlık imkânları, sosyal güvence, yetersiz arazi, kırsal kesim ile şehir arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farkı gençler başta olmak üzere nüfusu köylerden uzaklaştırmaktadır. Ancak gelecek için… Gıda savaşlarının yaşanmaması için… Sürdürülebilir tarım için… Çiftçilere ihtiyacımız var. Çiftçilerin doğdukları topraklarda üretim yaparak karşılığını alması, yaşam standartlarını yükseltmesi son derece önemli olup ekonomik ve sosyal statü açısından da çiftçiliğin yapılmak istenmeyen bir meslek olmaktan çıkarılması gerekmektedir” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem ise “Ziraat Mühendisliği insanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisi. Tarımsal üretimin ilk aşaması olan topraktan, son aşaması olan soframıza kadar her aşamasında Ziraat Mühendislerinin görev, yetki ve sorumluluğu vardır. Böyle önemli bir sektörde görev almaktan gerçekten çok gurur duyuyorum. Kastamonu tarımına ne kadar hizmet edebiliriz, ne kadar ileriye götürebiliriz bunun bilincinde gece gündüz çalışarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Genel kurula katılan Vali Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi:

“Tarımla uğraşan çiftçi sayımız her geçen gün azalmaktadır. Bir ülkenin tarımsal seviyesini belirlemede üretici sayısı tek başına etken değildir. Verimlilik dediğimiz kavramı eğer iyi işletebilir, iyi çalıştırabilirsek, o çerçevede üretimimizi arttırabilirsek, diğer sektörlerde olduğu gibi daha az kişiyle daha fazla üretim yapabiliyorsak, zaten rekabet edebiliyor hale getirmişsiz demektedir. Onun için bizim verimliliğin üzerinde durmamız gerekiyor. Dolayısıyla parsel büyüklüğünden tutun, girdi maliyetlerine ve daha birçok faktörleri ele alarak verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Tarımsal sektördeki çiftçi sayımızın azalması, Ziraat Mühendisi’ne ihtiyacı azaltmaz, tam tersine arttırır. Verimlilik arttırılacaksa ve ileri teknoloji ile üretim yapılacaksa bu dededen kalma, babadan kalma yöntemlerle sağlayamıyoruz. Onu da hepimiz biliyoruz. Ancak bu bilimin ve teknolojinin uygulanması ile sağlanabiliyor ki, bu da ancak Ziraat Mühendisleri vasıtasıyla yapılması mümkün. Dolayısıyla çiftçi sayısının azalması sizi demoralize etmesin. Bilakis size olan ihtiyacın artacağının göstergesi olarak görülmelidir. Ziraat Mühendislerimiz ne kadar arazide olursa, ne kadar çiftçiye yakın olursa, ben inanıyorum ki bugün burada konuşulanların uygulaması da o kadar mümkün olacaktır. Başarı da o kadar yaygın olacaktır. Eğer siz ne kadar çiftçiye yeni öğretim tekniklerini öğretir ve geliştirirseniz, aynı zamanda bir öğretmen gibi onların yanında bulunursanız, çok şey değiştiğini sizlerde fark edeceksiniz. Bu açıdan yaptığınız görev oldukça önemli. İşinizin severek yaptığınızda bunu başaracağınıza inanıyorum.”

Konuşmaların ardından seçime tek liste giren İlhan Yılmaz Ziraat Mühendisleri Odası’nın yeni il temsilcisi oldu. Yönetim Kurulu’na ise Dilek Özdemir, Serhat Baş, Ünsal Dibekoğlu, Mustafa Çapkan seçildi. Üst Kurul Delegeleri olarak ise Zeynep Parmaksızoğlu ve Cihat Sipahi seçildi.

 

Cengiz MUHZİROĞLU