Ilgaz şiiri şairi Ahmet Kutsi Tecer Sempozyumu

2018 Nisan ayında katılacağımız, Bilim Kurulu Üyesi olarak görev aldığımız ikinci sempozyum Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğiyle 25 – 26 Nisan 2018 tarihleri arasında Sivas’ta düzenlediği “Türk Kültürünün Büyük Emektarı Ahmet Kutsi Tecer Sempozyumu”dur.

 Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, görevini en iyi yapan müdürlüklerden biri. Sivas’ın şair, yazar ve kültür adamlarını bir bir ele alıp haklarında sempozyumlar düzenlemekte ve bildirilerini bir yıl geçmeden yayımlamaktadır. Sivas Valiliğinin 1000 Temel Eser Serisinde ise en son basılan kitap 3 ciltten oluşan Sivas Türküleri ve Oyun Havaları (haz. İhsan Öztürk, Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş, Ahmet Turan Şan, Uğur Kaya), İstanbul 2017, 409 + 481 + 414 s., Sivas Valiliği 1000 Temel Eser Dizisi: 26.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Müdür Kadir Pürlü) Muzaffer Sarısözen, Âşık Veysel, Eflatun Cem Güney, Vehbi Cem Aşkun’dan sonra Sivas’ta Millî Eğitim Müdürlüğü sırasında (1932-1934), Sivas Halk Şairleri Bayramı’nı (5-7 Kasım 1931) düzenleyen, Halk Şairlerini Koruma Derneğini kuran (1931), Lise müzik öğretmeni Muzaffer Sarısözen’i keşfeden, soyadını Sivas’taki Tecer Dağı’ndan alan ünlü şair, oyun yazarı ve eğitimci Ahmet Kutsi Tecer’i (1901 – 22 Temmuz 1967) ele almayı kararlaştırdı. Tecer, Sivaslı değildi ama Sivas’a hizmetleri büyük olmuştu. Mezarı, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır.

Tecer, 1934’te Ankara’ya MEB Yüksek Öğretim Şubesi Müdürlüğüne (o tarihte genel müdürlük karşıtı görev) tayin olunca Muzaffer Sarısözen’i Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşivi Şefliğine atadı (1937). Planlı halk müziği derleme çalışmalarına başlandı. Bu sayede, 1937 – 1952 yılları arasında on bine yakın ezgi/türkü/oyun havası derlendi. Türkülerimiz unutulmaktan kurtuldu. Sarısözen’in Ankara Radyosunda kurduğu Yurttan Sesler Topluluğu vasıtasıyla yurda yayıldı.

Tecer’in öğretmen eşi Meliha Tecer ve tiyatro yönetmeni, dramaturg kızı Leyla Tecer’i Ankara’da tanıma, uzun sohbette bulunma şansını elde etmiş kişilerdenim. Sempozyumda, Tecer’e 1940 ve 1945 yıllarında gönderilmiş iki edebî mektup üzerinde bildiri sunacağım: “Ahmet Kutsi Tecer’e Gönderilen İki Mektubun Yansıttığı Edebî Gerçekler”.

Tecer, Ilgaz Dağları için en güzel şiirlerden birini de yazmıştır. Onu; saygıyla, rahmetle anıyor, yazımızı bu şiirle bitiriyoruz:

 

Ilgaz Dağları’ndan

 

Siz ağaçlar, elbet beni bildiniz,

Ben sizden ayrılmış yürür bir dalım.

Ey çamlar, köknarlar, ey yeşil deniz,

Ben kendi kendimi sürür bir dalım.

 

Kırığım, içimden çıkmaz bu acı,

Gün oldu başıma hasretin tacı,

Düşündüğüm zaman asıl ağacı,

İçimi yalnızlık bürür bir dalım.

 

Ne sert kış ne gümrah ve gölgeli yaz,

Ne ılık meltemler ne keskin ayaz,

Mevsimler derdime bir şifa olmaz,

Ben kökünden kopmuş çürür bir dalım.

 

Ahmet Kutsi TECER