Doğurganlık hızında düşüş

Kastamonu’da toplam doğurganlık hızı, 2020 yılında 1,41 çocuk iken 2021 yılında 1,39 çocuğa geriledi. Geçen yıl 3 bin 257 canlı bebeğin doğduğu Kastamonu toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu 18’inci, kaba doğum hızının en düşük olduğu 7. il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı Doğum İstatistikleri açıklandı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre; ülkemizde canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 olurken bu sayı ilimizde2020 yılına göre %2,8 azalarak 3 bin 257olarak gerçekleşti.

Canlı doğan bebeklerin %49,9’u erkek, %50,1’i kız oldu.

Toplam doğurganlık hızı, 2020 yılında 1,41 çocuk iken 2021 yılında 1,39 çocuğa geriledi. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 1,39 oldu. Kastamonu toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu 18. il oldu.

EN YÜKSEK DOĞUM

Kastamonu’da gerçekleşen doğumların annelerin yaş grubuna göre dağılımı hızı incelendiğinde, en yüksek doğum sayısının 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğum sayısı 2020 yılında 1 148 iken 2021 yılında 1 176 oldu. İlk doğumunu 2021 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,5 oldu.

Kaba doğum hızı, 2020 yılında binde 8,9 iken 2021 yılında binde 8,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin nüfus başına 8,9 doğum düşerken, 2021 yılında 8,7 doğum düştü. Bu değer ile Kastamonu en düşük hıza sahip 7. il oldu.