Girişimlerin yüzde 94.9’u internet erişimine sahip

TÜİK, “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2020”nin sonuçlarını paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl düzenli olarak yaptığı “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Araştırması-2020”nin sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre; 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2020 yılında yüzde 94,9 oldu.  İnternete erişim oranı, çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94,2, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 97,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,4.

Girişimlerin yüzde 92,5’i sabit genişbant bağlantı kullandı

Girişimlerin yüzde 92,5’i 2020 yılında İnternete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı. Sabit genişbant İnternet erişimine sahip olan girişimlerin abone oldukları en yüksek İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında; yüzde 10’unun 10 Mbit/s hız altında, yüzde 61,9’unun 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 28,1’inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi.

Web sitesine sahip girişimlerin oranı yüzde 53,7 oldu 

Web sitesi sahiplik oranı, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde, 2020 yılında bir önceki yıla göre 2,2 puan artarak yüzde 53,7 oldu. Web sitesi sahiplik oranı, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 89,2 olup bunu yüzde 74,1 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 49,2 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

En fazla tercih edilen e-satış platformu girişimin kendi web sitesi ya da mobil uygulaması oldu

E-satış yapan 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin 2019 yılında yüzde 77,1’i kendi web siteleri ya da mobil uygulamalarını kullanırken yüzde 55,7’si farklı girişimlerin satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerlerini e-satış platformu olarak kullandı.

Ücretli bulut bilişim kullanımı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 40,8 oldu

Ücretli bulut bilişim kullanımı 2020 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 14,1 oldu. Bu oran 2018 yılında yüzde 10,1’di. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranı; 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 40,8 olurken bunu yüzde 22,2 ile 50-249 çalışanı olan girişimler, yüzde 11,9 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimlerin yüzde 3,1’i üç boyutlu yazıcı kullandı

En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 3,1’i 2019 yılında kendi üç boyutlu yazıcılarını veya diğer girişimler tarafından sağlanan üç boyutlu yazıcıları kullandığını belirtti. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre üç boyutlu yazıcı kullanan girişimler incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 2,7’sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 4,0’ının ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 9,1’inin üç boyutlu yazıcı kullandığı hesaplandı.

Robot teknolojisi kullanan girişimlerin oranı yüzde 5,1 oldu

En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 5,1’i 2020 yılında endüstriyel robot veya hizmet robotu kullandığını belirtti. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre endüstriyel robot veya hizmet robotu kullananların oranı incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 3,9’unun, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 9,4’ünün ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 19,6’sının robot teknolojisi kullandığı görüldü.