Giyim harcamasında sonuncuyuz

TÜİK Başkanlığı “Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2014” konulu haber bültenini açıkladı. Bölgemizde hanehalkları harcamalarının %24,8’i konut ve kiraya giderken 26 bölge arasında bu harcama grubuna ayrılan pay itibariyle 6. sırada yer alıyoruz.
Kastamonu, Çankırı, Sinop illerinden oluşan TR82 Bölgesi, 26 Bölge içerisinde giyim ve ayakkabıya ayrılan %4’lük pay ile son sırada…

 

TÜİK Başkanlığı “Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2014” konulu haber bültenini açıkladı. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürü Sevgi Altınbaş, tarafından verilen bilgiye göre; ülkemizde hanehalkı tüketim harcamalarının %24,5’i İstanbul’da gerçekleşti
Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamasının %24,5’i İstanbul’da oturan hanehalkları tarafından yapılırken, Ege Bölgesi %14,6’lık oranla ikinci sırada yer aldı, bunu %12 oranı ile Akdeniz Bölgesi izledi. Harcamaların sadece %1,9’u Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki hanehalkları tarafından gerçekleştirildi.

BÖLGEMİZDE DURUM

Altınbaş, bölgemizle ilgili de şu bilgilendirmelerde bulundu:
“Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden oluşan TR82 bölgesinde hanehalkları harcamalarının %24,8’ini konut ve kiraya giderken 26 bölge arasında bu harcama grubuna ayrılan pay itibariyle 6. sırada yer almaktadır. Bir önceki dönemde harcama payı %24,6 olarak gerçekleşen konut ve kira, ana harcama grupları arasında ikinci sırada yer almaktaydı.
İlk sırada Konut ve Kira harcamalarının bulunduğu bölgemizde, Gıda ve Alkolsüz İçecekler %24,4 ikinci sırayı almaktadır. Toplam hanehalkı harcamasının %17,3’ünün harcandığı Ulaştırma grubu üçüncü sırada bulunurken, toplam harcamalar içerisindeki payı %1,7 olarak hesaplanan Eğitim Hizmetleri 12 ana harcama grubu içerisinde son sırada yer almaktadır.”

Giyim ve Ayakkabı Grubuna Ayrılan Payda Son Sıradayız

“26 Bölge içerisinde Giyim ve Ayakkabıya ayrılan %4’lük pay ile Kastamonu, Çankırı, Sinop illerinde oluşan TR82 Bölgesi son sırada yer almaktadır. Bu harcama grubuna en fazla payı %8,3 ile TRC3(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesi yapmaktadır.”

Sağlık Harcamalarına Ayrılan Pay Artıyor

“Bölgemizde Sağlık harcama grubuna %2,3 pay ayrılırken 12 ana harcama grubu içerisinde 11. Sırada bulunmaktadır. 2003 yılı sonuçlarına göre Sağlık alanında yapılan harcamaların payı %1,2 iken yıllar içerisinde artış göstermeye başlamıştır.
Alkollü İçecekler, Sigara ve Tütün grubuna ayrılan pay ise 2005-2007 sonuçlarına göre %3 ile en düşük seviyesine inerken bu yıldan sonra gösterdiği sürekli artış ile 2012-2014 döneminde %4,8’e ulaşmıştır.
Hanehalkı tüketim harcamalarının %1,7’sinin ayrıldığı Eğitim Hizmetleri alanına, 2011-2013 döneminde %1,1 pay ayrılmıştı. 2005-2007 dönemindeki sonuçlar itibari ile %2,0 ile en yüksek değerini alan Eğitim Hizmetleri harcamaları bu dönemden sonra düşüşe geçmiştir. ”