İhracatta güler misin ağlar mısın?

mafacanİhracat liginde geçtiğimiz yıl 20 vilayeti geride bırakarak bir önceki yıla göre 2 basamak yukarı çıktık…

Buna karşın, komşu iki vilayetimizle birlikte bi Osmaniye’yi anca küsuratta geçebildik.

 

2015 yılı hükümet krizi, savaş, ambargo, dünya ekonomisindeki daralma derken ülke ihracatımız için hiç iç açıcı geçmedi, bir önceki yıla göre yüzde 8.7 kayıp vererek 143 milyar 730 milyon dolar olarak bilançoya düştü. İlimizde ise yukarıda saydığım tüm bu sıkıntılar pek hissedilmedi, bir önceki yıla göre yüzde 2.3 kayıp vererek 40 milyon 804 bin dolarlık bir ihracata imza attık…

Hesap edince, güler miyiz ağlar mıyız bilmem ama, 2015 yılında ülke ihracatımızın anca binde 3 küsurunu gerçekleştirdik.

 

Ancak sevinecek bir husus, geride bıraktığımız yıl ülkemiz ihracat liginde ardımızda 20 vilayet bırakarak 2014 yılına göre 2 basamak yükseldik…

2015 yılı ihracatında Nevşehir, Edirne, Batman, Van, Tokat, Erzurum, Sinop, Siirt, Yozgat, Bartın, Bayburt, Erzincan, Kırıkkale, Bitlis, Bingöl, Ardahan, Muş, Gümüşhane, Tunceli ve Kars’ı geride bıraktık.

 

KUZKA illeri arasındaki sıralamada ise ortadayız; Çankırı’dan geride, Sinop’tan ileride…

Bölgesel ligde ise Karabük, Çorum, Zonguldak’ın da geride, Bartın’dan halliceyiz.

 

Ancak şöyle bir veri var ki sanırım epey bi can sıkıcı…

İlimizle birlikte Çankırı ve Sinop’un 2015 yılı toplam ihracat tutarı, ilçe statüsünden çıkıp yeni vilayet olan Osmaniye’yi zor bela geçiyor. 3 vilayet olarak ihracat toplamımız 140 milyon 725 bin dolarken, Osmaniye tek başına 140 milyon 549 bin dolarlık ihracatın üstesinden gelmiş durumda.

 

Devam edeyim…

3 vilayetin ihracat toplamı Burdur’un gerisinde, komşumuz Karabük’ün 27 milyon dolar aşağısında.

 

Merakım hasıl oldu…

Bu tabloya aşina olmaya devam mı edeceğiz, yoksa evvela kendi başımıza, ardından da 3 vilayet oturup hep birlikte kafa yoracak mıyız?

 

Hamasi nutuklar her ne kadar kubbeyi çınlatsa da…

Rakamlar bölgemiz namına kum saatinde fazla kum kalmadığını net olarak gösteriyor.

•••

Not 1: Kastamonu Kent Konseyi’nin Genel Kurul arifesindeyken…

Yürütme Kurulu başta olmak üzere, her biri onlarca üyeden oluşan çalışma komisyonlarının son bir yılda ortaya koydukları ve önümüzdeki döneme dair planladıkları projelerini duymak için can atıyorum.

 

Kim bilir ne çalışmalara imza atılmıştır ne çalışmalara?

Kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye dönük.

 

Malum, yılda 2 kez yapılması gerekirken, geçen Şubat ayından beri nerdeyse koca bir yıldır hasretiz Kent Konseyi Genel Kurulu’na…

İnsan özlüyor.