İstinaf hüsranı

Adalet Bakanlığı’nın 6 yeni bölge adliye mahkemesi kurulmasına dair kararı Resmi Gazete’de yayımlanırken, Kastamonu’nun bu yöndeki büyük beklentisi boşa çıktı.
Yeni bölge adliye yani istinaf mahkemeleri Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van’da kuruldu. Kastamonu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne bağlandı.

Adalet Bakanlığı’nın 6 yeni bölge adliye mahkemesi kurulmasına dair kararı Resmi Gazete’de yayımlanırken, Kastamonu’nun bu yöndeki beklentisi boşa çıktı. Yeni bölge adliye yani istinaf mahkemeleri Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van’da kuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Adana, Erzurum ve Diyarbakır bölge adliye mahkemelerine ilaveten Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van’da kurulan bölge idare mahkemeleri
20 Temmuz 2016’da fiilen hizmete girecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kararında ise, yeni kurulan 6 bölge adliye mahkemesiyle birlikte toplam 15 bölge adliye mahkemesinin yargı çevreleri belirlendi. Buna göre Kastamonu; idari ve adli yargırda Ankara’ya bağlandı.

Mahkemeler yerel mahkemelerden çıkan kararların Yargıtay’a gitmeden önce ara temyiz yeri olarak hizmet verecek. Faaliyete geçecek yeni bölge istinaf mahkemeleriyle birlikte yargıdaki dosya yükünün de hafiflemesi bekleniyor. Uygulama vatandaşa da “temyiz” kolaylığı sağlayacak