Komisyon: “Ö. İdare’nin taşınmazları satılsın”

İl Genel Meclisi’nin dün yapılan oturumunda İl Özel İdaresi’ne ait olan ve atıl durumda bulunan taşınmazlar gündeme geldi.
Plan ve Bütçe Komsiyonu tarafından hazırlanan ve Komisyon Başkanı Mevlüt Ersin tarafından okunan raporda, atıl durumdaki taşınmazların bir an önce satılarak kaynağa dönüştürülmesi ve İl Özel İdaresi’nin bakım aynı zamanda onarım yükünden kurtarılması gerektiği görüşü yer aldı.
Ağlı İşhanı, Daday İşhanı, Taşköprü Kaymakam Lojmanı, Koru Köyü Tavuk Çiftliği ile Ortalıca’daki arazilerin satışı yapılması gereken başlıca taşınmazlar arasında yer aldığının belirtildiği raporda şöyle deniliyor:
“Özel İdare belediye sınırlarını dışında olmak şartıyla imar, kanalizasyon, katı atık, çevre, yol, su, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir. 5302 Sayılı Özel İdare Kanunu’nun 10’uncu maddesinin f bendi bize; taşınmaz mal alımına, satımına, tahsis şeklinin değiştirilmesine, idarenin menfaati doğrultusunda işlem yapmaya, taşınmaz malların idarenin menfaati doğrultusunda satılmasına ve elde edilen gelirinin diğer yatırımlarda kullanılmasına imkan tanımaktadır. Bu çerçevede Ağlı İşhanı, Daday İşhanı, Taşköprü Kaymakam Lojmanı, Ortalıca Belediyesi’nden devralınan arsalar, Kastamonu Merkez Koru Köyü’nde bulunan Tavuk Çiftliği’nin muhammen bedelinin tespit edilerek satılması ve satıştan elde edilecek gelirin yatırıma dönüştürülmesi komisyonumuzca uygun görülmektedir. Köylerimizin ihtiyacı olan yol, su, kanalizasyon ve parke ihtiyaçlarını karşılamak için hep beraber çaba sarf etmememiz gerekmektedir. Bütçenin elverdiği kadarı ile bazılarını yapıyoruz. Yapamadıklarımızın tamamına yakını yeterli bütçemizin olmayışındandır. Özel İdare’nin bünyesinde bulunan taşınmazların durup dururken devletimize bir çok külfeti oluyor. Yıllardır taşınmaz mülk olarak duruyor. Ne zamana kadar duracak diye düşünüyoruz. Yaşadığımız çağda köylünün ihtiyacı olan suyu 25 kilometre mesafedeki belediyeden temin edip tankerlerle gönderiyorsak, bazı köylerin içinden geçerken kanalizasyon olmadığı için pis kokudan rahatsız oluyorsak, ulaşımda binbir güçlükle köylü evine gidiyorsa bu taşınmazların son satış limiti ne ise acil olarak satılarak elden çıkarılması gerekmektedir. Buradan gelecek parayla köylünün ihtiyacı olan su, yol ve kanalizasyon gibi hizmetlerin yapılması çok daha doğru olacaktır. Bu satış işlemlerini yapıp gelirini yatırıma çevirdiğimizde hem devleti masraftan kurtarmış oluruz, hem de ilçelerimize bağlı bir kaç köyümüzde projeleri hayata geçirebiliriz.”