Kültür başkenti için özel kanun çıkacak mı?

Belediye Başkanı Babaş, şehrimizin 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilmesinin ardından, ilimizin bu payenin altından hakkıyla kalkmasına destek olmasına yönelik TBMM’den özel bir kanun çıkarılması yolunda emek vereceğini kaydetmişti…

Aynı apoleti omzunda 2013 yılında taşımış olan Eskişehir için çıkarılan özel kanunu görünce Babaş’a hak verdim.

 

Eskişehir için hazırlık bir yıl evvel başlamış gerçi…

Bizim gibi 20 gün kala değil.

 

Oldubitti başkentliğin altından umarım alın akı ile kalkarız…

Zor ama çok zor.

 

Eskişehir’in Türk Dünyası Kültür Başkentliği serüveni ilimiz ile benzer olmadığı için hazırlık süreci illa ki şu anda ilimize örnek olamaz, yine de bilmekte fayda var…

Kriz yönetimi lazım tarafımıza.

 

Eskişehir için Kültür ve Turizm Bakanlığı kanun tasarısı hazırladı, Bakanlar Kurulu 30 0cak 2012’de TBMM’ye arzına karar verdi, “Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı” 19 Mart 2012’de TBMM’ye gönderildi…

Yıl boyu düzenlenecek etkinlikleri düzenlemek,  çeşitli kesimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz ve merkezi Eskişehir’de olan “2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı” kuruldu.

 

Ajansın gelirleri…

“Eskişehir İl Özel İdaresi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerinin 2012 ve 2013 bütçelerine bu amaçla konulacak ödenek. Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası tarafından 2012 ve 2013 yıllarında aktarılacak tutarlar. Genel bütçeden yapılacak yardımlar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi döner sermaye işletmelerinin gelirlerinden 2012, 2013 ve 2014 yıllarında aktarılacak tutarlar. Her türlü naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri. Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak nakdi ve ayni bağış ve yardımlar. Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler. Yapılacak etkinliklerden sağlanacak bilet satış gelirleri. Eskişehir İl Özel İdaresi Bütçesi’ndeki kültür payları. Diğer gelirler.”

 

İlimiz namına “Genel bütçeden yapılacak yardımlar” önemli gelir kalemi olsa gerek…

Zaten elde yok, avuçta yok.

 

“2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı”…

Kurulur mu bilmem.

 

Anladığım kadarıyla yerelde kimse bilmiyor…

21 Aralık’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetinin şehrimize yapacağı ziyaret ve toplantılar zincirinde detaylar ortaya çıkacak.

 

Özel kanun çıkar mı?..

Bekleyip görürüz.

  • ••

Not:

Vali Yaşar Karadeniz’in spor altyapısına dair yetenek taraması projesi tüm hızıyla sürüyor, şehrimizde 2 ve 3’üncü sınıf ilkokul öğrencileri bir heyecanla yeteneklerini sergiliyorlar…

Tamamen bilimsel bir çalışma, bu devirde zor bulunan cinsten.

 

Spor altyapısı namına on numara…

Güzel sanatlar altyapımız ne olacak peki?

 

Çocuklarımızın müzik, resim, edebiyat yeteneklerini de daha ilk adımda keşfetmek gerekmez mi?..

Köreldikten sonra kime faydası var?

 

Şair, müzisyen, ressam, yazar çıkar aralarından…

Güzelleşir dünya biraz daha; fena mı olur?

 

Geçtim meslek erbabı yaratmaktan…

Ruhun gıdasıdır güzel sanatlar.

 

Her insana ilaç…

Elzem.