KÜ’nün iki projesine TÜBİTAK desteği

Kastamonu Üniversitesi’nden iki akademisyenin projesi “TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği” programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Erol Tekin’in “Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün Tekno-Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi” projesi ve Orman Fakültesi’nden Arş. Gör. Dr. Ayşe Öztürk Pulatoğlu’nun “Bitki Sistematiğinde Bilimsel Bitki Ressamlığı” projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Projeler kapsamında çeşitli eğitimler ve atölye çalışmaları yapılacak.

Doç. Dr. Tekin’in Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün Tekno-Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi Projesi kapsamında Üniversitemiz içerisinde yer alan Kastamonu Teknokent A.Ş. eğitim ve toplantı salonlarında düzenlenecek etkinlik ile lisansüstü eğitim düzeyindeki öğrenci, araştırmacı ve akademisyenler ile doktoralı genç araştırmacıların girişimci üniversite misyonu çerçevesinde tekno-girişimcilik odağında Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm konusunda bilgilendirilmesi ve şirketleşme kabiliyetlerinin arttırılması amaçlanıyor.

Uzman akademisyenler tarafından oluşturulan eğitim modülleri; Ar-Ge projeleri hakkında bilgi sahibi olunması, Ar-Ge odaklı fikir ve projelerini ticari değere dönüştürme ile ilgili süreçleri kapsıyor. Ayrıca eğitimde, girişimcilik türlerinden tekno-girişimcilik, teknolojik bağlam, teknoloji odaklı çözümler, dijital dönüşüm teknolojileri, iş fikirleri ya da proje fikirlerinin girişimci faaliyete dönüştürülmesi ile Teknokent fırsatlarına ilişkin yer alan eğitimler teorik şekilde verilecek.

Bunların yanında uygulamalı iş planı hazırlama ve interaktif grup çalışması şeklinde gerçekleşecek kanvas iş modeli geliştirme eğitimleri de verilecek.

Desteklenecek olan diğer proje ise Üniversitemizin ihtisas sahası olan Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanından Orman Fakültesi Dr. Pulatoğlu’nun “Bitki Sistematiğinde Bilimsel Bitki Ressamlığı” Projesi.

Proje kapsamında Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşecek olup ülkemizin bitki biyoçeşitliliği, endemik bitkilerimiz konularında genel bilgiler verildikten sonra bitki teşhisinde kullanılacak genel terminoloji öğretilecek olup bu bilgiler ışığında bilimsel bitki ressamlığı temel teknik çizim eğitimi verilecek.

Eğitim ile başta ülkemizdeki bitkiler olmak üzere, bitkileri tanımak, tanıtmak ile tabiat bilinci konusunda farkındalığı artırarak, ülkemizin biyoçeşitlilik koruma çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu etkinlik ile ayrıca Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, ANG Vakfı ve Flora Araştırmaları Derneği’nin iş birliği içinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen ve 30 cilt olarak planlanan Resimli Türkiye Florası Projesi’ne bilimsel bitki ressamları yetiştirerek katkı sağlanması projenin amaçları arasında yer alıyor.