KUZKA'dan 2017 destek bilgilendirmesi

2017 yılı Teknik Destek (TD) Programı kapsamında 1 Şubat itibariyle proje kabulüne başlayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), dün KATSO salonunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

“Değişim sürüyor, siz de katılın” sloganı ile potansiyel başvuru sahiplerini proje hazırlamaya çağıran KUZKA, Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak projelere toplam 400 bin TL destek sağlayacak.

Bu destekten; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, ihtisas bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ile birlik ve üst kuruluşları faydalanabilecek.

KUZKA, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarda eksikliği duyulan teknik eğitimlere, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlamaya, geçici uzman personel görevlendirmesine, danışmanlık sağlamaya, lobi faaliyetlerine ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere yönelik projelere proje başına 15 bin TL’ye kadar teknik destek verecek. Proje başvuruları en geç 31 Ekim 2017 Salı gün saat 18.00’a kadar yapılacak.

KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, dünkü bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

“Ajansımız Kastamonu, Çankırı ve Sinoop illerinin kalkınmasına hizmet etmesi amacıyla 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır. O tarihten bu yana bölgeye yönelik 8 adet Mali Destek Programı, 2 adet Doğrudan Faaliyet Desteği ve 2 adet Teknik Destek Programı uygulanmıştır. Bu programlar ile bölgeye eş finansman desteğide dahil olmak üzere yaklaşık 130 milyon TL kaynak sağlanmıştır. Bu programların uygulamasında ana amacımız illerimizi belli bşr kalkınma seviyesine ulaştırmak ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. Sorumluluk alanımızda bulunan illerimizin potansiyelleri ve öncelikleri birbirinden birçok yönden farklılık göstermektedirler. Bu nedenle, programlarımızı da illerinmizin bu özelliklerini göz önünde bulundurarak tasarlamaktayız. Her ilin farklı potansiyel değerler üzerinden kalkınmasını sağlayacak sektörlere destek ve hizmet sunmak çabasındayız. Bu nedenle, 01 Şubat 2017 tarihinde ilan ettiğimiz Teknik Destek Programımız da bu hassasiyetler ile tasarlandı. Program dahilinde ilimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin kapasite ve alt yapılarını geliştirmek amacıyla ajansımız tarafından 400 bin TL bütçe tahsis edildi. Ajansımız 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslke kuruluşları, ihtisas bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ile birlik ve üst kuruluşlarının; bölgesel kalıkınam için önem arz eden çalışmlaarında ksikliğini duydukları teknil alanlarda eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal niteliklli ve kapasite geliştirici faaliyetlerine yönelik olarak proje başına 15 bin TL’ye kadar destek sağlayacağız. 2017 yılı Teknik Destek Programımız yıl boyunca açık olup, başvurular 2 aylık dönemler halinde alınacaktır. İligili dönem içerisinde ajasımıza ulaşan başvurular değerlendirilerek başarılı bulunması halinde ivedilikle destekleyeceğiz. Kastamonu’da faaliyet gösteren tüm sektör temsilcilerimizi sunulan bu hizmtten faydalanmaya davet ediyorum.”