Öğretmenlere hizmetiçi eğitim

Kastamonu Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Eğitimde Kalitenin Artırılması Çalıştayı” kapsamında ortaya çıkan İl Eylem Planı’nda yer alan öğretmen eğitimleri başladı.

Eğitimler kapsamında ilimizde görev yapan farklı branşlardan gönüllü öğretmenlere “Test Hazırlama Teknikleri” ve “Öğretim  Yöntem ve Teknikleri” hizmet içi eğitim kursları veriliyor.

Bu kapsamda Test Hazırlama Teknikleri Kursları, Ölçme Değerlendirme Merkezi’nde görev yapan öğretmenler tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü UZEM sınıfında başladı. Kursun Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

İl Eylem Planı dahilinde gerçekleştirilecek olan Öğretim Yöntem ve Teknikleri hizmet içi eğitim kursu ise toplam iki farklı kurs olarak Kasım ayı içinde gerçekleştirilecek.