Özdeğerlendirme çalıştayı

Eğitim Bir-sen Kastamonu Şubesi tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ‘Özdeğerlendirme Çalıştayı’ düzenlendi.

Çalıştayda, ilimizdeki çeşitli mesleki ve teknik Anadolu lisesi temsilcileriyle özdeğerlendirme sürecinde aksayan yönler ve çözüm önerileri üzerine çalışma gerçekleştirildi.

“Angarya değil kabul gören bir çalışma olmalı”

Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu açılış konuşmasında, değerlendirmenin eğitimin önemli bir ayağını oluşturduğunu, ancak MTAL’ de yapılan özdeğerlendirmenin değerlendirmeden çok öğretmenler için bir angaryaya dönüştüğünü ifade etti. Özdeğerlendirmede aksayan yönlerin ortaya çıkarılıp yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerimize refakat ve rehberlik eden ve en önemlisi öğretmen ile idareciler tarafından kabul gören bir hal almasının önemli olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan idareci ve öğretmenlerimizden SMS ve e-posta yoluyla özdeğerlendirmeyle ilgili eleştiri ve çözüm önerileri talepleri toplandı. Çeşitli okullardan seçilen temsilciler Şube Başkan Yardımcısı Serdar Arpacı başkanlığında toplanarak çalıştay yapıldı.

“Çözümün ilk aşaması tamamlandı”

Şube başkan yardımcısı Serdar Arpacı, calıştayla ilgili şunları söyledi:

“Eğitimde kalitenin yükselmesi, sadece öğretmen ve idarenin elinde olan bir süreç değildir. Özdeğerlendirme sürecinin paydaşları ve sorumluları oldukça fazla. Maalesef yeni uygulamalarda aksayan yönler düzeltilmeden sürdürülmek isteniyor. Bu da iyi bir projenin hayal kırıklığına, vakit ve nakit kaybına en önemlisi emeğin boşa gitmesine yol açıyor. Şube olarak okul ve saha ziyaretlerimizde özdeğerlendirme üzerine çokça konuşuldu biz de bu konu üzerine çalıştay yapmayı planladık. Okul temsilcilerimiz aracılığıyla öğretmen ve idarecilerden artı ve eksi yönleri aldık. Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine konuşuldu. Çalıştay katılımcı temsilcileri şube hizmet binamızda son olarak toplanarak çalışmalar raporlaştırıldı. Çözümün ilk aşaması tamamlanarak raporumuz Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi mevzuat birimine gönderildi.”

Çalıştay sonucunda elde edilen verilerden oluşan raporun Eğitim-Bir-Sen tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ulaştırılacağı söylendi.