Özel kanun yok, ajans yok, temenni var

İlim Yayma Cemiyeti’nin startını verdiği “Kültür Başkenti Söyleşileri” programının ilk konuğu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı hemşerimiz Mahmut Kocameşe’nin sunumu sonrasında kafamdaki tüm soru işaretlerine cevap bulmuş oldum…

Bütçelendirmeye ve koordinasyona dair özel bir düzenleme olmayacak; kervan yolda düzülecek.

Düzenlediği söyleşi programı ile önemli bir sosyal sorumluluğa imza atan İlim Yayma Cemiyeti’ne ve katılımı ile önemli anekdotlara parmak basan Kocameşe’ye teşekkür etmek farz…

Kaç zamandır gerek yazılı gerekse sözlü sorduğum sorulara derman buldum.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kocameşe, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinde kullanılacak bütçe ile ilgili “özel kanun” düzenlemesinin yapılmayacağını ifade etti…

İstanbul’un “2010 Avrupa Başkenti”, Eskişehir’in “2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti” olduğunda faydalandıkları bu ayrıcalığa Kastamonu ulaşamayacak.

Tüm yıl boyunca düzenlenecek etkinlikleri yürütecek “ajans” da kurulmayacak…

Bu da ayrı bir handikap şüphesiz.

“E o yok, bu yok bütçe nereden gelecek?” derseniz?..

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe konusunda ilimize pozitif ayrımcılık uygulamaya çalışacak, yatırım programında düzenlemeye gidecek, Başbakanlık Tanıtma Fonu’nda destek alınacak.

(Müsteşar Yardımcısı Kocameşe üçüncü bir bütçe kalemi olarak İstanbul’daki varsıl işadamlarımızı adres gösterdi göstermesine de…

Tebessümle karşıladığım bu görüşü kayda almayı düşünmediğim için parantez içine alıyorum, kusura kalmasın.)

Hal böyle olunca…

Yerel yöneticilerimizin kalıcı yatırım namına listeledikleri beton miktarında ciddi bir eksilme olacağından korkuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genel bütçeden aldığı pay binde 5, e Başbakanlık Tanıtma Fonu da varını yoğunu Kastamonu’ya dökmeyeceğine göre “el elde baş başta” kalma olasılığımız epey yüksek gibi duruyor.

Durum bu…

Enseyi karartmayalım, bütçeye bakmadan elimizden gelenin en iyisini yapmak için dört koldan çalışalım.

  • ••

Not 1:

“Turizm şehri olduk” mealinde övünüp duruyoruz…

Geçtiğimiz yıl turizm belgeli otellerimizin yıllık doluluk oranı yüzde 40 olmuş iyi mi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı verisi bu…

Bizzat Müsteşar Yardımcısı Kocameşe açıkladı.

Yatak kapasitemizin yarısını bile dolduramamışız…

Ne turizminden bahsediyoruz?

(O doluluğun yarısından fazlası da…

İş güç için gelen.)

Yüzleşelim gerçeklerle…

Turist gelmiyor ilimize.

Not 2:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kocameşe, hemşerimiz olması hasebiyle, Karabük’te koruma kurulu müdürlüğü olduğunu ifade ederek Kastamonu’ya da bir koruma kurulu müdürlüğü kurulması yönünde girişimde bulunulabileceğini ifade etti…

“Kurulursa iyi olur ama biz mevcut kurulumuzdan memnunuz” misali bir cümleyle salondan karşılık geldi belediye başkan yardımcısı tarafından.

İlimizde yetkili mevcut kurul olan Ankara.1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü üyelerinin salonda olmasının getirdiği “nezaket” gereği bu cümlenin kurulduğunu düşünüyorum…

Tescilli yapı sayısı Karabük’ten misli fazla olan ilimize münhasır bir koruma kurulu elbette lazım.

Kurulması için harekete geçelim…

Hazır müsteşar yardımcısı da destek sözü vermişken.

  • ••

Not 3:

Ankara. 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkan Yardımcısı, iki kurul üyesinin görev süresinin dolduğunu ifade ederek, uzatılması yönünde destek talebinde bulundu Müsteşar Yardımcısı Kocameşe’den, “Takım bozulmasın” diye de ekleyerek…

“Kültür Başkenti Söyleşileri” toplantısının kayda değer anekdotlarından biri de buydu, aktarmadan edemedim.

  • ••

Peşinden koşmak gerekiyor

AK Parti’nin “ekonomi” toplantısında iş dünyasına 5 soru soruldu, cevapları alındı, bilgisayar ortamına geçirildi, ardından çıkan değerlendirme listelendi…

Listelere göz gezdirdim, Son 15 yılda en çok memnun olduğunuz yatırım?” sorusunun yer aldığı listenin başında “15 Temmuz Tüneli”, “Hızlanmasını istediğiniz yatırım?” listesinin başında “İnebolu yolu”, “Başlamasını istediğiniz yatırım?” listesinde “Demiryolu/Hızlı tren”, “Yatırımların önündeki en önemli engel” listesinde “Bürokrasi”, “Önümüzdeki 10 yılda ilimizin cazibe merkezi olmasına yol açacak yatırım” listesinde “Girişimciliğe teşvik edilerek insanlara yeterli eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek” cevapları yer alıyor.

Bütüncül bir kalkınma projesi olan “BAKAP”…

Aşağı sıralarda bir yerde.

Ankara’dan gelen AK Parti’li yetkili taleplerinizi ortak başlıklar halinde toplar ve el birliği içinde inatla peşinden giderseniz gerçekleşir, yok eğer takipçisi olmazsanız Ankara’dan çıkmaz mealinde konuşmuş…

Demek ki konuşmak değil, peşinden koşmak gerekiyor.

(“Konuşmuş” diyorum “kulaktan dolma “ çünkü AK Parti her nedense kamuoyunu birebir ilgilendiren toplantıların ana bölümünü basına kapalı yapmak gibi bir alışkanlığa sahip…

Sanırsınız istihbarat toplantısı.)