Safran’dan hemşeri selamı

Teç-Sen heyetiyle taleplerini görüşen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Safran, sendikanın Kastamonulu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaçakoğlu aracılığıyla tüm hemşerilerine selam gönderdi.

 

Teç-Sen Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaçakoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Safran’a talep iletme ziyaretlerinin çok olumlu geçtiğini, Safran’ın tüm hemşerilerine selamı olduğunu söyledi.

Kaçakoğlu, ziyarette gündeme getirdikleritaleplerini şöyle sıraladı ve ardından da Bakan Yardımcısı Safran’ın bu taleplere yaklaşımıyla ilgili şunları söyledi:

“ •Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi,

  • Unvan değişikliği sınavının yapılması,
  • Merkezi sistem sınavlarında eğitim çalışanlarının salon başkanı ve gözetmeni olması,
  • Okul- kurum yönetim modelinin değiştirilmesi ve idari yapının eğitim çalışanlarını da kapsayacak şekilde düzenlemesi,
  •    Eğitim fakültesi mezunu olup milli eğitim bakanlığında GİH-YHS-SHS-THS sınıflarında görev yapanların unvan değişikliği sınavı ile öğretmenliğe atanması.

Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık ödeneğinin eğitim çalışanlarına da verilmesi hususunda görüşbirliğine varılmış olup, sayın Safran, 657 sayılı kanunda yapılacak olan değişiklik teklifinde Milli Eğitim Bakanlığının teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulması için talimat verdi.

‘Unvan Değişikliği Sınavının en son 2015 yılında yapılmış olması ve aradan geçen zaman diliminde talebin oluşması nedeniyle MEB unvan değişikliği sınavının 2020 Mayıs ayında yapılmasınaMerkezi Sistem Sınavlarında eğitim çalışanlarının salon başkanı ve gözcüsü olması’ yolundakiteklifimizolumlu karşılandı ve süreçle ilgili gerekli mevzuat düzenlenmesinin yapılması için Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile görüşmelerinin yapılacağı belirtildi.

Sendikamızın ‘okul- kurum yönetim modelinin değiştirilmesi ve idari yapının eğitim çalışanlarını da kapsayacak şekilde düzenlemesi’teklifimizde yer alan ‘Döner sermaye işletmesi olan kurum müdürlüklerine,yatılı veya pansiyonlu kurum müdürlüklerine 1 idari müdür/müdür yardımcılığı, öğrenci sayısı 1000’nin üzerinde olan okul müdürlüklerinde idari müdür yardımcılığı kadrosu açılması ve okullarımızın idari yönetimi ile eğitim öğretim yönetiminin birbirinden ayrılması ve idari yönetime Genel İdari Hizmetler Sınıfı – Teknik Hizmetler Sınıfından öğrenimlerini tamamlayan personelden oluşturulması’ hakkındaki teklifimizin ‘meslek kanununda’ yer alacak düzenlemelerde değerlendirilmesine karar verildi.

‘Eğitim Fakültesi Mezunu Olup Milli Eğitim Bakanlığında GİH-YHS-SHS-THS sınıflarında görev yapanların Unvan Değişikliği Sınavı İle Öğretmenliğe Atanması’ hakkındaki teklifimizde bakanlık ile herhangi bir mutabakat sağlanamadı.

Sayın Bakan Yardımcımız Prof.Dr. Mustafa Safran’a heyetimize göstermiş oldukları ilgi, alaka, destek ve nezaketten dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz ”