Sayıştay’dan Üniversite için ŞOK RAPOR

Sayıştay Başkanlığı, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörlüğü’nün, yurt müteahhidine işletme hakkının üzerinde olduğu 29 yıllık sürede elde edeceği 40 milyon TL haksız kazanç sağlandığı yolunda rapor düzenledi.
Sayıştay Başkanlığı, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörlüğü’nün yurt müteahhidine 29 yıllık sürede elde edeceği 40 milyon TL haksız kazanç sağladığını tespit etti.
Diriliş Postası gazetesinde yayımlanan Hasan Taşkın imzalı haberde, Sayıştay’ın resmi sitesinde yayınlanan rapora göre Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’nün 2015 ve 2016 yılına ait hesapları incelendi. Raporda 2014 yılında üniversitenin mülkiyetine geçirilmesi gereken yurt inşaatlarının ve kampüs çarşısının müteahhide bedelsiz olarak kullandırdığı ve çarşıda bulunan tüm işletmelerden bugüne kadar alınan kiraları üniversitenin alması gerekirken müteahhidin aldığı, 2014 yılında feshedilmesi gereken yurt inşaatları işinin feshedilmediği, aksine müteahhide yapım karşılığı verilecek 29 yıllık işletmecilik süresinde KDV hariç 39 milyon 520 bin TL haksız kazanç sağlandığı belirtildi.

Sayıştay’ın Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ile ilgili sitesinde yayınladığı raporda özetle şu görüşler yer aldı: “KÜ tarafından ihale edilen kampüs alanı 2 bin 430 metrekare kapalı alana sahip çarşı yapım ve İşletmesi (irtifak hakkı tesisi) işinde, sözleşme kurum tarafından feshedilmesine rağmen tüm yapı ve tesislerin yüklenici tarafından bedelsiz olarak işletilmeye devam edildiği tespit edilmiştir. Sözleşme hükümlerine göre irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların fesih tarihi itibariyle üniversitenin mülkiyeti ve kullanımına geçmesi gerekmektedir. Ancak yapılan inceleme sonucunda, söz konusu taşınmazların boşaltılmadığı hatta yüklenicinin taşınmazları üçüncü kişilere kiraya verdiği ve sözleşme hükümlerine göre tahliye edilmesi gereken taşınmaz için herhangi bir hukuki sürecin başlatıl
madığı görülmüştür.”
Raporda, şu tespitler yer aldı: “İhale öncesi düzenlenen muhammen bedel yani yaklaşık maliyet tespit tutanağının yanlış düzenlendiği ve hesapların yanlış yapıldığı, irtifak hakkı sözleşmesi ile yapılması öngörülen öğrenci yurdu yapım işinde, sözleşmeye riayet edilmediği, KDV hariç 39 milyon 953 bin 520 TL haksız kazanca sebebiyet verilerek kamu zararı oluşturulduğu, feshedilmesi gereken sözleşmenin feshedilmediği, yurdun geçici kabul yapılmadan işletmeye açıldığı ve yüklenicinin haksız kazanç elde etmeye başladığı, sözleşmede bulunan 128 adet 80 metrekare öğrenci evinin halen yapılmamış olduğu görülmüştür.”

Sayıştay raporunda ayrıca, “Yüklenicinin kendisine öngörülen alanın dışına çıkarak işletilecek olan yurdun öğrenci sayısını, izin verilmediği halde 2720’ye çıkararak elde edeceği kazancı 720 öğrenci daha artırarak irtifak süresince KDV hariç net 24.737.520,00 TL haksız kazanç sağlayacak ve böylece Üniversitenin menfaatlerini zarara uğratacaktır. İdarenin, Kastamonu’da öğrenci yurdu sıkıntısı çekildiği, yargılama sürecine girilmesi sonucunda bu yatırımın atıl duruma geçeceği ihtimalleri, kamuoyu baskısı gibi diğer nedenlerden dolayı sözleşmenin feshedilmediğini beyan etmişse de bunun geçerli bir neden olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Sonuç olarak 128 adet öğrenci evi hali hazırda yapılmamıştır” denildi.

(Haber Servisi)