Şehir büyüdü, vilayet küçüldü

  • TÜİK’in dün açıkladığı ADNKS 2017 sonuçlarına göre Kastamonu’nun il nüfusu bir önceki yıla, yani 2016’ya göre 4 bin 572 kişi azalarak 372 bin 373’e geriledi.
  • Kastamonu Merkez şehir nüfusu ise 2 bin 606 kişilik artışla 116 bin 737’ye yükseldi. Merkez ilçenin genel nüfusunda ise köylerdeki insan erozyonu nedeniyle düşüş var.
  • 2016’da yüzde 11,5’lik nüfus artış hızı yakalayan Kastamonu bir yıl içerisinde verdiği kayıplarla -%12,2’ye geriledi ve 81 il içerisinde 78’inci sıraya düştü.
  • 16 ilçemizin nüfusu azalırken sadece 4 ilçemizin nüfusu arttı. Orta yaş nüfus oranında 3’üncü olduk, yaşlı nüfusumuz ise yüzde 16,8’e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Kastamonu’nun il nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 372 bin 373 kişi oldu. Kastamonu’da ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 4 bin 572 kişi azaldı. Erkek nüfusun oranı %49,5 (184 bin 289 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,5 (188 bin 84 kişi) olarak gerçekleşti. Kastamonu nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 51. Sırada yer aldı.

Yıllık nüfus artış hızında 78’inciyiz

İlimizde yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında ‰11,5 iken, 2017 yılında yaşadığı düşüşle -‰12,2’ye geriledi. Kastamonu nüfus artış hızı bakımından 81 il içerisinde 78. sırada bulunuyor.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %62,8

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında %62,7 iken, bu oran 2017 yılında %62,8 olarak gerçekleşti.

Merkez ilçede 349 kişi azaldı

Kastamonu nüfusunun %39,1’inin ikamet ettiği Merkez ilçe, 145 bin 754 kişi ile en çok nüfusa sahip ilçe oldu.

Merkezi sırasıyla takip eden ilçeler; %10,8 ile (40 bin 280 kişi) Tosya, %10,63 ile (38 bin 171 kişi) Taşköprü ve %6,0 ile (22 bin 212 kişi) Cide olurken, Ağlı ise 2 bin 881 kişi ile en az nüfusa sahip ilçemiz oldu.

2017 yılına göre 16 ilçe merkezinin nüfusu azalırken 4 ilçe merkezinde (Azdavay, Bozkurt, Seydiler, Hanönü) nüfus arttı.

65 yaş üzeri nüfus arttı

Kastamonu’da 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı, 2016 yılına göre azalarak %66,36 (247 bin 103 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş grubu) nüfusun oranı ise %16,8 (62 bin 551 kişi) olurken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %16,8’e (62 719 kişi) yükseldi.

Kilometrekareye 28 kişi

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2017 yılında 105 kişi oldu. Kastamonu’da kilometrekareye düşen kişi sayısı ise 2017 yılında 28 kişi oldu.

Ortanca yaşta üçüncüyüz

Ülkemizde 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, 2017 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti.

Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla, 39,7 ile Sinop, 39,4 ile Balıkesir ve 38,9 ile Kastamonu ve Edirne oldu.  Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla, 19,6 ile Şanlıurfa, 20,1 ile Şırnak ve 20,9 ile Ağrı oldu.