Taşınmaz kültür varlığı sayısında 12’nciyiz

TÜİK Başkanlığı tarafından 2018 yılı Kültürel Miras haber bültenini açıklandı. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu’da toplam müze ziyaretçisi sayısı 258 bin 327 oldu.

Kastamonu’daki müzelerde toplam 41 bin 785 adet eser bulunuyor. Bu eserlerin %94’ü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde yer alıyor. Kastamonu, müze ve ören yeri bulunan 71 il içerisinde en fazla esere sahip 22’nci ve müzelere bağlı 2 bin 5 adet taşınmaz ile de, 81 il içerisinde en fazla taşınmaz kültür varlığına sahip 12. İl konumunda.

TÜİK Başkanlığı tarafından 2018 yılı Kültürel Miras haber bültenini açıklandı.Türkiye genelinde müze sayısı 2018 yılında 13 müze artarak 451’e ulaştı. Bunların 200 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 251 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.

TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu’da toplam müze ziyaretçisi sayısı 258 bin 327 oldu.

Yapılan bilgilendirmede şu paylaşımlarda bulunuldu:

“Kastamonu ilinde 2 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, 4 tanesi de özel olmak üzere toplam 6 adet müze bulunmaktadır. Özel müzenin bulunmadığı illerimizden Sinop’ta 3 adet Bakanlığa bağlı müze bulunurken Çankırı’da bulunan Bakanlığa bağlı müze sayısı 1 adettir.

Kastamonu’da özel müzeleri ziyaret edenlerin sayısı, ülke genelindeki tablonun aksine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ziyaretçilerinden fazla durumdadır. 2018 yılı verilerine göre Kastamonu’da müze ve ören yerleri toplam 258 bin 327 ziyaretçi çekerken bu ziyaretçilerden 24 bin 260 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ören yerleri ve müzelere, 234 bin 067 tanesi ise özel müzelere gitmiştir. Sinop’ta bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2017 yılına göre artış göstererek 254 bin 750 kişi olmuştur. Toplam ziyaretçi sayıları bakımından müze olan 73 il içerisinde Kastamonu 21. sırada bulunurken Sinop 22. sırada yer almıştır. Toplam müze ve ziyaretçi sayıları göz önüne alındığında İstanbul 12 milyon 142 bin 743 ziyaretçi iller arasında başı çekmektedir.

Kastamonu’daki müzelerde toplam 41 bin 785 adet eser bulunmaktadır. Bu eserlerin %94’ü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde bulunmaktadır. Kastamonu, müze ve ören yeri bulunan 71 il içerisinde en fazla esere sahip 22. il konumundadır. Çankırı’daki müzelerdeki eser sayısı 20 bin 54 adet iken bu rakam Sinop’ta 11 bin 256 adet olmuştur.

Eserlerin büyük çoğunluğunu sikkeler oluşturuyor

“Kastamonu’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde bulunan eserler sınıflandırıldığında toplam 39 bin 244 eserin %80’inin sikke, %16’sının etnografik materyal ve %4’ünün arkeolojik materyal olduğu görülmektedir. Çankırı’da bulunan 20 bin 19 adet eserin %81’i sikkelerden oluşmakta iken 3 adet el yazması ile 22 adet mühür ve mühür baskısı bulunmaktadır. Sinop ilindeki 3 adet müzede ise toplam 11 bin 256 eser bulunmakta ve bunların %52’sini sikkeler, %18’i ise etnografik materyallerden oluşturmaktadır.”

 Bir tek müze kart bile satılmadı

2 bin 607 adet müze kartın satıldığı Sinop’ta, 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeleri ve ören yerlerini ziyaret edenlerin %80’i ücretli müzeleri ziyaret etti. Ziyaretçilerin %20’si ise ücret ödenmeyen müzeleri ziyaret etti.

Kastamonu ve Çankırı’da müze kart satılmazken Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeleri ve ören yerlerini ziyaret edenlerin tamamı ücretsiz müzeleri ziyaret etti.

Müzelere bağlı taşınmaz kültür varlığımız2 bin 5 adet

“Müzelere bağlı 2 005 adet taşınmaz ile Kastamonu, 81 il içerisinde en fazla taşınmaz kültür varlığına sahip 12. İl konumundadır. Bu taşınmaz kültür varlıklarının 1 442 adedini sivil mimarlık örnekleri oluştururken, 176 adedi ise dinsel yapılardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra 173 adet sit alanı mevcut olup bunlardan 162 tanesi arkeolojik alandır.