TOSYALI ŞAİR TALAT KÜÇÜKKASAP’IN ŞİİRLERİ

Talat Küçükkasap’ı ağabeyim Özdemir Tan’la birlikte hazırlayıp yayımladığımız Gurur Kaynağımız Kastamonulular adlı biyografi ansiklopedimizin V. Cildinde (Ankara 2005, s. 52) tanıtmıştık. Kısaca hatırlatalım.

1940 yılında Tosya’da doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Türkiye İş Bankasında görev yapıp emekliye ayrıldı. Muğla’nın Ula ilçesine yerleşti.

DTCF’de okurken aylık Yeni Genç Kalemler dergisini üç sayı çıkardı. Yine DTCF’de mezuniyet tezi olarak Tosya Ağzı konulu bir inceleme yaptı. Tosya’da Tosya Postası ve Açıksöz gazetelerini çıkardı. Meşale gazetesinde derleme, makale ve şiirlerini yayımladı. Büyük Ülkü ve Tosya dergilerindeki şiirleriyle tanındı. Hece ölçüsünü kullandı. Âşık tarzı şiirlerinde Talat mahlasını kullandı. Ansiklopedide Gurbetten Tosya’ya başlıklı güzel bir şiirini yayımlamıştık.

Küçükkasap, bize gönderdiği iki şiir kitapçığını daktilo sayfalarından fotokopi yoluyla çoğaltmış, kapak geçirip kitap hâline getirmiş. 24 Ekim 2017 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde; bastıracak maddi gücü olmadığını belirterek; “Kaybolmasın, erbabının elinde bir kopyası bulunsun dileğiyle bana ve Tosyalı araştırmacı Mustafa Bektaşoğlu’na bütün çalışmalarını gönderdiğini” söyledi.

Yaşı gereği (77) Talat Küçükkasap dinî, tasavvufi şiirlere yönelmiş. Hece vezniyle dinî konularda açıklayıcı, uyarıcı, nasihat verici şiirler yazmaya çalışmış. Gönderdiği iki kitabın adları şöyle: Dinî İkâz, İffet ve Tesettür (Muğla 2017); Adımız Müslüman Amma (!) Kur’ân ve Hadislere Göre Dinimizi Yaşıyor muyuz? (Muğla 2017).

Küçükkasap’ın şiirlerinin yarısına yakınını dikkatli bir şekilde okuyup amacını anlamaya çalıştım. Amacı, mezhep ve tarikatların anlayışına göre değil, Kur’ân ve hadislerin ışığında İslamiyet’i yaşamak…

İki kitaptan seçtiğim bazı dörtlüklerle şair ve eserlerini daha iyi anlamaya çalışalım:

Dinde zorlama yok, biliriz ammâ,

İkâzı, öğüdü sakın unutma

Yaşamak başıboş, rastgele sanma,

Helal yaşantına haramı katma. (I/s.3)

 

Korkutarak değil, gâyet yumuşak,

İfade kullanmak, iknâ edici

Cehennem azâbı, ateşte yanmak

İnsanın rûhunu, çok incitici. (I/s.5)

 

Öncelikle dinin görevlileri

Resmiyet dışında candan olmalı

Sorulan suale cevap vermeli

Kendisi bilmezse cevap bulmalı. (I/s.6)

 

Denizde su üstten donar; bu hikmet!

Altı donmaz, orda canlı varlık var.

Rabb’im esirgiyor, bu O’ndan rahmet,

Sudan hafiftir buz, don üstten başlar! (II/s. 3)

 

Çiçekleri döller, hem de bal yapar

Rabb’imin izniyle balcı arılar.

Yolunu şaşırmaz, ömrü kısadır

Hücre petekleri, bir hârikadır. (II/s. 4)

 

Mümîn günâhını dağ gibi görür,

Altında kalacak sanır kendini

Münâfıkta ise bir sinek kadar

Hafife alır da dert etmez dini. ( II/s. 15)

 

Her kitapçığın sonunda şiirlerde atıfta bulunulan ayet ve hadislerle ilgili açıklamalar var.

Talat Küçükkasap, 77 yıllık ömrünün son döneminde ahirete hazırlığını tamamlama gayreti içinde. Duygu ve düşüncelerini şiirle anlatmaya çalışmış. Allah gönlünün dileğini versin! İnsanlar ölür amma şairler ölmez… Okuyanı olduğu sürece…