Özel İdare’nin 2018 bütçesi 126,8 milyon lira

İl Genel Meclisi’nde bütçe mesaisi dün itibariyle başladı. Mehmet Kayıkcı’nın başkanlığında gerçekleşen dünki oturumda 2018 yılı gelir-gider bütçesi hakkında hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü.

Hazırlanan rapora göre Özel İdare’nin 2018 mali yılı tahmini bütçesi İl Encümeni’nce 126 milyon 871 bin gelir, 119 milyon 371 bin gider ve 7 milyon 500 bin finansman bütçesi olarak öngörüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mevlüt Ersin tarafından okunan raporda Gelir bütçesi Vergi gelirleri 100 bin lira, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 23 milyon 271 bin lira, diğer gelirler ise 103 milyon 500 bin lira olarak dağılırken; Gider bütçesi ise Genel Kamu Hizmetleri’ne 69 milyon 910 bin 810 lira, Savunma Hizmetleri 690 bin 260 lira, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 300 bin lira, Ekonomik İşler ve Hizmetleri 200 bin lira, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 33 milyon 870 bin lira, Sağlık Hizmetleri 50 bin lira, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 350 bin lira, Eğitim Hizmetleri 13 milyon 999 bin 930 lira olarak dağıldı. Özel İdare’nin 2018 yılı finansman bütçesi ise 7 milyon 500 bin lira olarak açıklandı.

Özel İdare bütçesinde Stratejik Plan, Performans Programı ve Yatırım programı gözönünde bulundurularak, idarenin asli görevleri olan yol, su ve kanalizasyon gibi hizmetlerin yürütülmesi için harcama kalemleri belirlendiği ve bu kapsamda paydaş kurumların bütçelerinde kısıtlamaya gidildiğini de söyleyen Mevlüt Ersin, bu kısıtlamalarla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

“222 sayılı İlköğretim kanununun 76. Maddesi kapsamında ilköğretim kurumları için ayrılması gereken yasal pay ile Afet ve Acil Durum hizmetleri kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılmıştır. Kültür ve Turizm Müdürlüğü “tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri” harcama kaleminden 100 bin lira alınmış olup, İl Genel Meclisi’nin 02.08.2017 tarihli 165 no’lu kararına istinaden Gençlik ve Spor Müdürlüğü bütçesinde “Arnavutoğlu Yağlı Güreşlerinin Desteklenmesi” projesi açılarak alınan ödenek bu harcama kalemine eklenmiştir.

Emniyet Müdürlüğü’nün “Merkez Kentiçi Yönetim Sistemi Mobese ve Cctv Kurulum” harcama kaleminden 100 bin lira  alınarak, İl Jandarma Komutanlığı’na Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Alımları harcama kalemine eklenmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Kara Taşıtı Alımları harcama kaleminden 200 bin lira, Sağlık Müdürlüğü bütçesinin “Köy Sağlık Evlerinin Onarımı” harcama kaleminden 50 bin lira, Genel Sekreterlik bütçesinin “Kastamonu Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı harcama kaleminden” 250 bin lira, “Doğa Kültür Köyüne Kapalı Spor Salonu Yapımı” harcama kaleminden 100 bin lira, “Atış Poligonu Yapımı” harcama kaleminden” 100 bin lira olmak üzere toplam 450 bin lira, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bütçesinin “İmar Kanununun 18.Maddesi Kapsamında Uygulama Yaptırılması” harcama kaleminden 50 bin lira,  Plan Proje Müdürlüğü bütçesinin “Turizm Tesisleri Proje Yapım Giderleri” harcama kaleminden” 50 bin lira, Toklutepe Ormanlık Bölgesine Yapılacak Açık Hava Müzesi Proje Giderleri” harcama kaleminden 50 bin lira, İl Özel İdaresi Hizmet Binalarının İyileştirilmesi Projesi Çalışmalarının Yapılması harcama kaleminden 90 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira, Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinin “Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri” harcama kaleminden 30 bin lira, “Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları” harcama kaleminden 10 bin lira olmak üzere toplam 40 bin lira, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesinin “Kastamonu Özel İdare İş ve Ticaret Merkezi Yapımı” harcama kaleminden 300 bin lira, Şantiye Binaları Bakım ve Onarımı harcama kaleminden 50 bin lira, Özel İdare Hizmet Binası ve Lojmanları Bakım Onarımı (küçük onarım) harcama kaleminden 200 bin lira, Özel İdare Hizmet Binası ve Lojmanları Bakım Onarımı (büyük onarım) harcama kaleminden 100 bin lira, Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Geliştirilmesi harcama kaleminden 50 bin lira, Doğa Kültür Köyü Kompleksi harcama kaleminden 100 bin lira, Ilgaz Yurdun Tepe harcama kaleminden 80 bin lira, Bozkurt Kız Meslek Lisesi onarım işinin ihale şartnamesinde onarımın kiralayan tarafından yapılması kaydıyla denilerek ihaleye çıkarılmasının daha uygun olacağı düşüncesiyle bu projenin harcama kaleminden 140 bin lira, Özelci Konağı Restorasyonu harcama kaleminden 390 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon 410 bin lira olmak üzere; genel toplamda ise 2 milyon 390 bin lira ödenek düşülerek, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesinin “Kent Tarihi Müzesi” harcama kalemine 50 bin lira ve Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin “İçmesuları Hizmetleri” harcama kalemine 2 milyon 340 bin lira eklenmiş olup, içme sularının mevcut olan 2 milyon 500 lira olan ödenek yeni ilave ile 4 milyon 840 bin lira olmuştur.

2018 yılı bütçemizde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’ne bir önceki yıla göre daha fazla ödenek ayrılmıştır.”