Türk Eğitim-Sen kalıcı çözüm istedi

“Atama işlemleri iptal edilsin”

Türk Eğitim-Sen Kastamonu Şube Başkanı Nedim Afacan, tartışma konusu haline gelen norm kadro fazlası öğretmenlerin atanma / görevlendirme kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada Eğitim Bir-Sen’i “problemi çözmek yerine problem oluşturmak”la eleştirirken, “geçici görevlendirme”nin sorunu geçici olarak çözdüğünü, istenilenin ise kalıcı çözüm olduğunu belirtti ve “Bu nedenle buradan da talebimizi yineliyor, Resen ataması yapılan 40 ailenin durumunun tekrar gözden geçirilerek atama işlemlerinin iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

Türk Eğitim-Sen Kastamonu Şube Başkanı Nedim Afacan, tartışma konusu haline gelen norm kadro fazlası öğretmenlerin atanma / görevlendirme kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada Eğitim Bir-Sen’i eleştirirken, “geçici görevlendirme”nin sorunu geçici olarak çözdüğü, istenilenin ise kalıcı çözüm olduğu belirtti ve “Bu nedenle buradan da talebimizi yineliyor, Resen ataması yapılan 40 ailenin durumunun tekrar gözden geçirilerek atama işlemlerinin iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

“Kamuoyu bilmelidir ki bu süreç hukuksuzdur ve gerekli hukuki işlemler sendikamızca başlatılmıştır” diyen Nedim Afacan’ın açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere İl Milli eğitim Müdürlüğümüzce her yıl norm fazlası öğretmenlerin duyurusu yapılarak norm açığı olan okullara atama gerçekleştirilmektedir. Bu atamalar eğitim bölgelerinde isteğe bağlı, İl geneli isteğe bağlı, eğitim bölgesinde re’sen, İl geneli resen olmak suretiyle atama 4 aşamada gerçekleştirilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunların en önemlisi ise norm kadrolar oluşturulurken yanlış hesapların yapılmaması ve yapılacak atamalarda aile bütünlüğünün korunmasıdır. Ancak yapılan atamalar bu yönüyle incelendiğinde hukuksuzluğun tavan yaptığı görülmektedir. Sorumluluk sahipleri işlerini iyi yapmamakta, problem çözmek zorunda olanlar problemin asıl kaynağını oluşturmaktadırlar. Devletin işleyişinde devamlılık esastır. İlimizde son yıllarda yapılan uygulamalar kimseyi mağdur etmemiş, öğretmenlerimiz de bu uygulamayı suistimal edecek davranışlara girmemiş iken kim veya kimler Valilik makamına durumu layığı ile anlatamamaktadır. İnsan Kaynaklarından sorumlu idarecimiz sendikal faaliyetlerinde millete geçici görevlendirme vaatleri yapmayı bırakıp asli görevini yapmalıdır. Öğretmelere, okul personeline sürekli sendikal baskı yapan idarecilerinde durumu aynıdır. Öncelikli görevlerini yapsalar, meydanlarda basın açıklamasıyla Vali Bey’i eleştireceklerine norm hesaplamalarını doğru yapsalardı bugün en azından bir kısım öğretmen arkadaşımız mağdur olmazdı. Yetkili sendika adına yapılan açıklama içler acısıdır. Eğitim camiası kendini yetkililere ifade edemeyen sendikaya yetki vermiştir. Eğitim camiasında kişiye özel sözler yerine hak, hukuk, adalet, liyakat sözleri verilmesi gerekirken; gelinen noktada aile birlikteliğinin önemi yoktur, çocuklarımızın önemi yoktur, en önemlisi hiçbir söz söyleme hakkı dahi verilmeden resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerimizin bir değeri yoktur.

Sorumluluk sahipleri bu iş yapamadıklarının farkında mıdır? Son 3 yıldır sendikamızın da altına imza attığı aynı uygulama yapılsa idi bu işten kimse mağdur olmazdı. Aynı tarih itibari ile Milli Eğitim Bakanlığımız eşlerin birleştirilmesi için atama duyurusu açmış iken Kastamonu MEB hangi akla hizmet resen atama yapmıştır.

Kamuoyu bilmelidir ki bu süreç hukuksuzdur ve gerekli hukuki işlemler sendikamızca başlatılmıştır. Mağdur olanlar ister sendikamıza üye olsun ister olmasın Türk Eğitim-Sen olarak eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu atamaların yapılması eğitime katkıdan ziyade yeni problemler getireceği endişemiz vardır. Kamuoyu vicdanının rahatsız olduğu bu resen atama sürecini durdurmak Sayın Valimizin yetki ve takdirindedir. Sayın Valimizin açıklaması olan geçici görevlendirilmeleri problemi geçici çözmektedir. Bizim isteğimiz kalıcı çözümdür. Bu nedenle buradan da talebimizi yineliyor, Resen ataması yapılan 40 ailenin durumunun tekrar gözden geçirilerek atama işlemlerinin iptal edilmesini istiyoruz. ”