“Yaşlı dostu kent”

Hayatın birçok alanına dair içinde yer aldığı bölgenin liderliğine soyunmak, girişimcilerin çabalarıyla geçmişteki şatafatlı günlerine nazire yaparcasına kalkınma iştahı ile yanıp tutuşmak, limanı demiryolu ile sürdürülebilir bir üretim ve ticaret merkezi olmaya heveslenmek vilayetimiz namına elbet olması lazım gelen…
Ancak bir de 65 yaş üstü nüfusta Türkiye şampiyonluğumuz var ki, ya bu gerçekle pek yüzleşmek istemiyoruz ya da görmek.

Alt ve üst komşularımız Çankırı ve Sinop’la birlikte ülkemizin yaşlı nüfus istatistiklerini malumunuz olduğu üzere “patlatmış” durumdayız. Üç vilayet olarak çatısı altında olduğumuz TR82 bölgesi, benzeri 26 bölge arasında nüfusu bir milyonun altında olan ve oransal olarak en fazla yaşlı nüfusa sahip yegane bölge olma özelliği taşıyor…
Bu 3 vilayet arasında ise şampiyon Kastamonu.

Yaşlı nüfusun önemli bir bölümünün kırsal alanda yaşıyor olması ise mevzunun ağırlığını daha bir katmerli hale getiriyor doğal olarak…
Türkiye’de her 10 köyden biri TR82 bölgesinde, 2013 verilerine göre üç vilayet sınırları içinde ülke nüfusumuzun yüzde biri yaşarken, belde ya da köylerde yaşayan nüfusa oranlarsak her 100 kişide 5 kişiye çıkıyor bu rakam.

Projeksiyonlara göre nüfusu azalma eğiliminde olan bir bölgeyiz…
Bilançoya doğurganlık hızında Türkiye değerlerinin ardında kaldığımızı ve bu alanda da şampiyonluk kürsüsüne çıktığımızı eklersek, sorunun derinliği daha bir moral bozucu boyut kazanmış oluyor.

Vilayetimizin içten içe yaşadığı “65 yaş üstü” sendromu ile ilgili rastlayabildiğim tek derli toplu çalışma, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan “TR82 Bölgesi Kırsal Alanda Yaşlılık Analizi” raporu…
TR82 bölgesinin köylerinde yaşayan yaşlıların ekonomik, sosyal, fiziki ve sağlık gibi alanlardaki mevcut durumlarının ortaya çıkaran ve buna koşut politikalar öneren ciddi bir veri kaynağı.

Raporun satır aralarında dikkate alınması lazım gelen son derece önemli öneriler var…
“Yaşlı nüfusun yoğun olduğu TR82 Bölgesi’nin yapılacak faaliyet ve kurulacak yeni kurumlarla kaliteli yaşlanma merkezi haline getirilmesi… Yaşlılık oranı en yüksek olan bölge olarak TR82 Bölgesi’nin Geriatri ve Yaşlılık alanında çalışan araştırma hastanelerinin ve ilgili birimlerinin olduğu bir merkez haline getirilmesi… Ulusal alanda yaşlılıkla ilgili çalışmalar, faaliyetler ve projelerde TR82 Bölgesi’nin pilot bölge olması.”

Ayrıyeten, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yayımlanan “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı” da mevzu hakkında bilgi edinmek için başvurulabilecek ayrı bir kaynak durumunda…
Bu raporda ise “Yaşlı Dostu Kent” kavramı öne çıkıyor.

Hazır seçim maratonu bitmiş, ülkemizle koşut olarak ilimiz hemen her alanda ileri doğru hamle yapmak için sabırsızlanıyorken…
Siyaset kurumundan yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerinden bürokrasiye kadar bi cümlenin önünde “+65” konusuna eğilmek, eylem planı oluşturmak, sürdürülebilir adımlar atmak görevi boylu boyunca duruyor.

Yaşlıların kenti olmak…
Yaşlı kent olmak anlamına gelmiyor.