100. YILINDA İNEBOLU-ANKARA İSTİKLÂL YOLU/İKİ PANEL

Bilindiği gibi 2021, İstiklâl Yolu’nun tam kapasiteyle faaliyete geçtiği ve Seydilerli Şerife Bacı’nın şehit olduğu 1921’in 100. yılıdır. İlimizde pandemi gölgesine rağmen çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. İstanbul’dan sonra en güçlü Kastamonu lobisi hiç şüphesiz ki Ankara’dadır. Ankara’daki Kastamonu lobisinin/platformunun önderlerinden Prof.Dr.Sadık Erik, E. Alb.Atakan Köksal, yıllarca İstiklâl Yolu’nu devlete tescil ettirme gayretlerinden sonra 2 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca 44. Millî Park ilan edilmesi kararından sonra bu kez İstiklâl Yolu’nun tanıtımına, işlev kazanmasına kafa yormaya başladılar. Bu amaçla Kastamonu’daki ilgili yönetici ve kurumlarla da işbirliği yaparak iki panel düzenlediler. Yanlarına sacayağının üçüncü ayağı da eklenmişti. Eşinin İnebolulu olması dolayısıyla kendisini Kastamonulu hisseden Türkiye Emekliler Derneğinin çalışkan Genel Başkanı Kâzım Ergün. İlk Panel; “Millî Mücadele’nin 100. Yılında İstiklâl Yolu ve Yiğit İnebolu” adıyla 21 Ekim 2019 tarihinde Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonunda; ikincisi ise Koronavirüs salgını yasaklarının arefesinde 12 Mart 2020 tarihinde “Millî Mücadele’nin 100. Yılında Yiğit İnebolu ve İstiklâl Yolu Paneli” adıyla Ankara’da Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kâzım Ergün eksik olmasın birinci panelin kitabını 5000 adet bastırmış, biz de gazetemizdeki köşemizde tanıtmıştık. Sayın Ergün, ikinci panel üzerine bir kez daha vefasını gösterdi. İki panelin kitabını bir arada, hem de kuşe  kâğıda, fotoğrafları pırıl pırıl bir şekilde bastırdı:

   Millî Mücadele’nin 100. Yılında İstiklâl Yolu ve Yiğit İnebolu Panelleri, Editör Prof.Dr.Sadık Erik, İlksan Mat., Ank. 2021, 190 s. Türkiye Emekliler Derneği Yayınları.

Öncelike şunu belirtmek isteriz. Panel niçin düzenlenir? Ülkenin önemli bir  kültürel, ekonomik, sosyal sorununa ilgili bilim insanı, uzman ve aydınların bakış açılarını ortaya koymak, yöneticilere bilgi üretmek için düzenlenir. Yöneticilerin önüne, aylarca araştırma ve toplantı sonucu elde edebilecekleri görüşleri, tartışması da yapılmış şekilde sunar. Elimizdeki kitaba bu gözle bakmak gerekir. Bu kitapta iki panelde panel konuşmacısı olarak 8 bilim insanı, uzmanın  konuşması yer almıştır ama tartışma bölümünde de 14 alanında tanınmış kişinin görüşleri değerlendirilmiştir.

Kitapta neler var? Birlikte göz gezdirelim.

I.Panel: Millî Mücadele’nin 100. Yılında İstiklâl Yolu ve Yiğit İnebolu Paneli (21 Ekim 2019)

 • Ön Söz (Prof.Dr.Sadık Erik, E. Alb. Atakan Köksal, Kâzım Ergün)
 • Panel Konuşmaları (Prof.Dr. Sadık Erik, Prof.Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, Av. Hüseyin Özbek, E.Alb. Atakan Köksal, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eski)
 • Tartışma ve Değerlendirme (Ziver Kaplan, Fethi Acar, Mustafa Hüner Özay, Salih Turan, Doç.Dr. İrfan Mısırlı, Mustafa Fakazlı, Emin Arık)
 • Kaynaklar
 • Panelden Görüntüler
 • İstiklâl Yolu’ndan Görüntüler
 • Yerel Gazetelerde Panel Duyuruları

II.Panel: Millî Mücadele’nin 100. Yılında Yiğit İnebolu ve İstiklâl Yolu Paneli (12 Mart 2020)

 • Ön Söz
 • Panel Konuşmaları (Prof.Dr. Sadık Erik, E. Alb. Atakan Köksal, TÜED Genel Başkanı Kâzım Ergün)
 • Tartışma ve Değerlendirme (Bahtiyar Uyanık, Murat Haydaroğlu, Nail Tan, Hilmi Şimşek, Ali İhsan Gültekin, Celal Ogan, Metin İlyas Aksoy)
 • Değerlendirmeler, Fotoğraflar ve Yazışmalar (Bu bölümde Prof.Dr. Sadık Erik’in İstiklâl Yolu’yla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığına yazdığı yazılar ve aldığı cevaplar da bulunmaktadır. Ayrıca, İstiklâl Yolu’na örnek olması bakımında Samsun Amasya arasındaki Kurtuluş Yolu’ndan da fotoğraflar eklenmiştir. “İnebolu’nun Tarihî Fotoğrafları” başlığı altında sunulan (Kaynak Mustafa Fakazlı, Atakan Köksal) 12 fotoğraf da kitaba ayrı bir zenginlik kazandırmıştır.

Kitabın 188-190. sayfaları arasındaki sonuç bölümü, İstiklâl Yolu’nun özellikle Kastamonu’daki bölümüyle ilgili yapılması gerekenler hakkında önemli önerileri kapsamaktadır. Prof.Dr. Sadık Erik ve E. Alb. Atakan Köksal, sadece panel düzenleyip kitap yayımlamakla kalmıyor, hazırladıkları raporları ilgili kuruluşlara da ulaştırıyorlar. İstiklâl Yolu Millî Parkı’nın yönetim merkeziyle ilgili sorunu sık sık dile getiriyorlar.

Kitaptan, İnebolu-Ankara İstiklâl Yolu’nun Kastamonu bölümüyle ilgili Kastamonu Üniversitesinde bir müze projesi (Dijital müzeye de razı olduk sonunda) hazırlandığını memnuniyetle öğrendik (s.151).

Sonuç olarak, Şerife Bacı’nın şehadetinin 100. yılında İnebolu-Ankara İstiklâl Yolu’yla ilgili böyle bir kitabın yayımlanmış olması çok yararlı bir hizmet olmuştur diyebiliriz. Panelleri düzenleyenlere, yöneten Prof.Dr. Sadık Erik’e, kitabı baskıya hazırlayan diğer Araçlı Prof. Erik’e ve yayımlanmasını sağlayan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kâzım Ergün’e teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler…

 

NAİL TAN