183 MESLEKTE BELGE ALMA ZORUNLU OLDU

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa (5544 sayılı Kanun), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6645 sayılı Kanun)’un 74 üncü maddesiyle Ek Madde 1 ilave edilmiştir.

Bu ilaveyle, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 (on iki) ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı,  Mesleki Eğitim Kanununa (3308 sayılı Kanun) göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmayacağı düzenlenmiştir. Bu düzenleme İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6645 sayılı Kanun)’un Resmi Gazetede yayımlandığı 23.04.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 2015/1 sıra no.lu tebliğ Resmi Gazetenin 25.05.2015 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. Bu tebliğle; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 40 meslek için mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirilmiş ve 26.05.2016 tarihinden itibaren söz konusu 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi bulunmayanların çalıştırılmamaları, çalıştırılmaları durumunda idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

İlk tebliğden yaklaşık 10 ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin ikinci tebliğ olan 2016/1 sıra no.lu tebliğ Resmi Gazetenin 24.03.2016 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. Bu tebliğle; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 8 meslek için daha mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirilmiş ve 25.03.2017 tarihinden itibaren söz konusu 8 meslekte mesleki yeterlilik belgesi bulunmayanların çalıştırılmamaları, çalıştırılmaları durumunda idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

İkinci tebliğden yaklaşık 1.5 yıl sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin üçüncü tebliğ olan 2017/1 sıra no.lu tebliğ Resmi Gazetenin 26.09.2017 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. Bu tebliğle; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 33 meslek için daha mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirilmiş ve 27.09.2018 tarihinden itibaren söz konusu 33 meslekte mesleki yeterlilik belgesi bulunmayanların çalıştırılmamaları, çalıştırılmaları durumunda idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

Üçüncü tebliğden yaklaşık 14 ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin dördüncü tebliğ olan 2018/1 sıra no.lu tebliğ Resmi Gazetenin 11.11.2018 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.  Bu tebliğle; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 36 meslek için daha mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirilmiş ve 12.11.2019 tarihinden itibaren söz konusu 36 meslekte mesleki yeterlilik belgesi bulunmayanların çalıştırılmamaları, çalıştırılmaları durumunda idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

Dördüncü tebliğden yaklaşık 11 ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin beşinci tebliğ olan 2019/1 sıra no.lu tebliğ Resmi Gazetenin 03.10.2019 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. Bu tebliğle; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 26 meslek için daha mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirilmiş ve 04.10.2020 tarihinden itibaren söz konusu 26 meslekte mesleki yeterlilik belgesi bulunmayanların çalıştırılmamaları, çalıştırılmaları durumunda idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

Daha önce farklı tarihlerde yayınlanan tebliğlerde toplam 143 meslek için mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Son olarak da Resmi Gazetenin 09.04.2021 tarihli nüshasında yayınlanan 2021/1 sıra no.lu Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğle 40 meslekte daha belge zorunluluğu getirilmiş olup, böylece Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş olan meslek sayısı 183 mesleğe çıkmıştır.

Bahsi geçen 2021/1 sıra no.lu Tebliğle zorunluluk kapsamına alınan 40 meslekte 10.04.2022 tarihinden itibaren mesleki yeterlilik belgesi bulunmayanların çalıştırılmamaları, çalıştırılmaları durumunda idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi aranmamaktadır.

Yukarıda belirtilen toplam 183 meslekten, 2021/1 sıra no.lu tebliğde belirtilen 40 meslek dışımda kalan 143 tanesinde; mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalıştırılıp çalıştırılmadığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince denetlenmektedir.

Yukarıda belirtilen tarihlerden itibaren mesleki yeterlilik belgesi bulunmayanları çalıştıran işveren veya vekiline 2021 yılında belgesiz çalışan her bir kişi için 1.038,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

İdari para cezaları çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince uygulanmaktadır. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenen idari para cezaları ¾ oranında tahsil edilmektedir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmeyen idari para cezalarının, 30 günlük sürenin bitiminden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte tahsil edilmesi söz konusu olmaktadır. İdari para cezasına itiraz edilmesi veya iptal davası açılması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmamaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ücretlerinin Resmi Gazetenin 20.06.2015, 08.04.2016, 16.09.2017 ve 04.10.2019 tarihli nüshalarında yer verilen Bakanlar Kurulu Kararları ve Cumhurbaşkanı Kararında ilan edilen mesleklerin yine bu Kararlarda belirtilen kısımları 2021 yılı sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

05 Mayıs Akşamı başlayıp 06 Mayıs İkindi vaktine kadar devam eden Hıdırellez’de tuttuğunuz dileklerin kabul olması temennisiyle…

Sağlıklı günler dileğiyle…..

 

İş, Sosyal Güvenlik ve İşkur konularındaki sorularınız beklenmektedir.
[email protected]   0(532)406 87 79

 

Raşit ULUBEY

İş, Sosyal Güvenlik,
İşkur Uzmanı ve Danışmanı