Yeni “Kalkınma Planı” hazırlanıyor

Ülkemizin 2019-2023 dönemini planlayacak olan yeni kalkınma planı hazırlıkları başladı, Kalkınma Bakanlığı bu amaçla geçtiğimiz günlerde “Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları El Kitabı” yayımladı, Başbakan Yıldırım yazdığı özsözde mümkün olduğunca geniş katılım istedi…

İlimizin talep ve beklentilerini plana dahil ettirebilecek miyiz?

11’inci Kalkınma Planı ülkemizi 100’üncü kuruluş yıldönümüne taşıyacak, bu açıdan dahi değeri ve kapsamı hem büyük hem de önemli…

1923 hedefleri tutacaksa bu planla tutacak..

Başbakan Binali Yıldırım’ın önsözünden bazı pasajlar paylaşmak istiyorum…

“Önümüzdeki dönemde de ülkemizin potansiyelini, bölgesel

dinamiklerini ve insanımızın yeteneklerini harekete geçiren, ekonomik

alanda rekabet gücü ile niteliği merkeze alan, her alanda adaleti gözeten, üretim ve teknolojik gelişme odaklı, sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir büyüme anlayışı kalkınma sürecinde belirleyici olmaya devam edecektir. 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Hazırlık çalışmalarını başlattığımız yeni kalkınma planı, ülke olarak odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgesi olacaktır. Plan kapsamında alınacak tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan hasılanın toplum kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılması sağlanacaktır.”

Devam ediyor Başbakan Yıldırım…

“On Birinci Kalkınma Planı’nın hazırlık çalışmaları sırasında;

ülkemizin gelişme potansiyeline sahip olduğu alanlar ile bu alanların

değerlendirilmesine yönelik öneriler, kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde

tartışılacaktır. Plan kapsamında, ülkemizin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi, Plan hedeflerinin toplumun tüm kesimlerince sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi için On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarına mümkün olduğunca geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır.”

Başbakan Yıldırım’ın altını çizdiği sözler hem ilimizin ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmede geri kalmışlığını bir nebze oldun telafi etmek hem de bizatihi plan hazırlıklarına söz katmak için temsilcilerimize bir çağrı niteliğinde…

Derdimizi aktarmalıyız ki, 4 yıllık plan dahilinde derman arayabilelim.

Misal…

BAKAP’ın (Batı Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi) kurulmasını yahut mevcut bölge kalkınma idarelerinden birinin çatısı altına girmek istiyorsak, bu talebimizin plan içine bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Önceki kalkınma planlarına aşina olduğum için, hükümetlerin yıllık yatırım programlarının dönemsel kalkınma planlarının dışına çıkmadığını yakından biliyorum.

  1. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında 43 komisyon kurulacak…

“Büyüme Dinamikleri, Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim, Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı, İmalat Sanayi Politikaları, Madencilik Politikaları, Ulaştırma, Turizm, Yatırım Politikaları ve Öncelikleri, İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar, Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması, Yaşlanma, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları, Su Yönetimi, Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri, Kentsel Yaşam Kalitesi, Kırsal Kalkınma” misali ilimizi doğrudan etkileyecek komisyonlar çoğunlukta.

Tren kaçtıktan sonra genelde feryat ederiz…

Yeni rotalara sürdüğümüz yollarda da genelde eşeğimizi telef ederiz.

Hazır yeni kalkınma planı yazılıyorken…

Müdahil olalım.

Bölgesel kalkınma avantajları elde edemezsek…

İl kimliğimizden kaybetmeyi sürdürürüz.