5 PUANLIK SİGORTA PRİM İNDİRİMİNE DİKKAT

Özel sektör işyerlerinde sigortalı çalışanlar için sigorta primi işveren hissesinden 5 puanlık prim indirimi, 01 Ekim 2008 tarihinden bu yana uygulanmaktadır. % 2 oranındaki işsizlik sigortası primi işveren hissesi hariç, %20.5 oranında olan sigorta primi işveren hissesinden 5 puanlık prim indiriminin düşülmesinden sonra  %20.5 – %5 = %15.5 oranında sigorta primi işveren hissesinin ödenmesi söz konusu olmaktadır. Bu indirimden yararlanmak için aranan koşullardan biri indirimden yararlanacak işyerine ait yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmamasıdır.

01 Ekim 2008 tarihinden bu yana 5 puanlık sigorta primi indiriminden yararlanmak için işyeri esas alınmaktadır. İşyerinin esas alınmasından dolayı aynı gerçek veya tüzel kişi işverenlere bağlı birden fazla işyeri bulunması durumunda, indirimden yararlanacak işyerinin belirtilen borcunun bulunmaması yeterli görülmekte ve diğer işyerlerineait yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmaması buna etki etmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenin bu işyerini kapatıp, yeni bir işyeri sigorta sicil numarasıyla işe başlaması 5 puanlık indirimden yararlanmayı mümkün kılmaktaydı.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı bir idari işlemle (iç düzenlemeyle) 01 Ekim 2008 tarihinden bu yana uygulanan işyeri esasını terk edip, işveren esasını getirmiştir. İşveren esaslı uygulamanın 01 Eylül 2021 tarihinden itibaren hayata geçmesi iç düzenlemeyle ilan edilmiştir. Ortaya çıkan tepkiler üzerine bu iç düzenlemenin hayata geçme tarihi ötelenmiştir. Ve bahse konu iç düzenleme 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girip, geçerli olacaktır.

Değiştirilen bu uygulamaya göre, indirimden yararlanacak işyerineait yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması yeterli olmayacaktır. Türkiye genelinde birden fazla işyeri bulunan işverenlerin tüm işyerlerineait yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması aranacaktır. Örnek; Türkiye genelinde 50 işyeri bulunan işverenin, Sosyal Güvenlik Kurumuna 49 işyeri için borcu bulunmayıp, 1 işyeri için ait yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması tüm işyerleri için 5 puanlık indirimden yararlanmayı engelleyecektir.

Aynı durum alt işveren/taşeron ile çalışan asıl işverenler içinde geçerli olacaktır. Asıl işverenin kendi işyerine ait yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması yeterli olmayacak, alt işverenin/taşeronun da yasal ödeme süresi geçmiş bahsi geçen borcunun bulunmaması aranacaktır.

Sorgulama, gerçek kişi işverenlerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi işverenlerde ise vergi kimlik numarası esas alınmak suretiyle yapılacaktır.

Kanuni düzenleme yerine idari işlemle gerçekleşmiş olan bu uygulama değişikliği sebebiyle 5 puanlık prim indirimi konusunda çok sayıda işverenin mağduriyet yaşayacağı tartışmasızdır. Yaşanacak mağduriyetlerin engellenmesi ve çözüme kavuşturulması adına gerekli desteği vermeye hazırız. Bize www.ulubeyhukuk.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İş, Sosyal Güvenlik ve İşkur konularındaki sorularınız beklenmektedir.

[email protected]   0(532)406 87 79

 

Raşit ULUBEY

İş, Sosyal Güvenlik,
İşkur Uzmanı ve Danışmanı