6 karar 1 niyet

• Ek bütçeye onay
• Hafriyat terörüne yönetmelik freni
• Kargaz’la ortaklığa devam
• Kefeli Tüneli için ilk adım
• Parklara şehit isimleri
• İmarda Estetik Kurulu’na yetki
• Özel Uğurlu şehir için elzem
Belediye Meclisi, yoğun gündemli bir toplantıyı geride bıraktı.
Önceki akşam yapılan ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda altı önemli karar alınırken, Özel Uğurlu Royal Hospital’ın açılması konusunda Belediye olarak öncü rol oynama niyeti de Başkan Babaş tarafından ruhsat uzatımıyla ilgili son gelişme ışığında yinelendi.
Toplantı, 21 milyon 680 bin TL ek bütçe yapılması hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı raporun Meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmesiyle başladı.
Hafriyat ve inşaat atıklarının çevreye gelişigüzel dökülmesinin önüne geçilmesini amaçlayan “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliği” de toplantı gündeminde yer aldı.
Hafriyat firmalarının bundan sonra Belediye tarafından tespit edilen döküm sahalarını kullanacaklarını ve dökecekleri hafriyat için metreküp başına Belediye’ye ücret ödeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bu konuda şunları söyledi:
“Hafriyat döküm sahaları dışında kalan herhangi bir alana inşaat yıkıntısı, moloz, hafriyat dökmek kesinlikle yasaklanacak. Hafriyat döküm sahası da belediyenin iznine tabi olacak. Yol kenarlarına döken olursa, o aracı trafikten men edeceğiz. Hafriyat Yönetmeliği önemli. Bu yönetmeliğin geçmesiyle birlikte kimse hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarını istediği yere gelişi güzel dökemeyecek. Bizim gösterdiğimiz alanlara ücreti mukabilinde dökecekler. Bütün hafriyat araçlarına takip sistemi koyacağız ve o araçları izleyeceğiz. Firmalar 1 metreküp hafriyat başına 2 TL ödeyecek. Bu yönetmeliği büyükşehirler uyguluyor. İl bazında ilk biz uygulayacağız. Meclis kararı çıktıktan sonra hafriyatçılarla toplantı yapıp bilgilendireceğiz. Nerelere hafriyat ve inşaat atıklarını dökebileceklerini göstereceğiz. O kadar çok gelişi güzel hafriyat dökülüyor ki biz artık bu yönetmeliği uygulamak zorundayız. Buna rağmen izinsiz gelişi güzel hafriyat döken olduğu takdirde daha önce belirlenmiş olan cezai müeyyideyi uygulayacağız. Biz cezadan çok caydırıcı tedbirler almayı önemsiyoruz. Bu noktada da bir ihbar hattı kurmayı planlıyoruz. Uyarıcı levhalarla da bu sorunun çözümüne çaba harcayacağız.”
Kargaz’la ortaklığa devam
Kastamonu Belediyesi’nin KARGAZ Doğalgaz Dağıtım AŞ’ye sermaye koymadan yüzde 2.2 oranında ortak olması ve ortaklıkla ilgili her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a tam yetki veren Meclis, Akmescit Mahallesi 435 ada 1 ve 2 parsellerin imar planında kültürel tesis alanı olarak değiştirilmesi teklifini de oybirliğiyle kabul etti.
Kefeli tüneli
Söz konusu alanda tarihi ve kültürel dokuyu açığa çıkarmaya çaba sarfettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Babaş, “Söz konusu parsellerdeki yapıları belediye olarak alıyoruz. Kefeli’ye kadar orayı boşaltıyoruz. Orada bizim Kefeli tünel projemiz var. Bu projede ilk adımı tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.
Şehitlerin isimleri parklara verildi
Meclis ayrıca düzenlenen oturumda, Şehit Nihat Karakoca, Şehit İlker Narin ve Şehit Uğur Yıldız’ın isimlerinin Kuzeykent Mahallesi Araç Muayene İstasyonu’nun kuzey ve güneyinde yer alan parkllara, Şehit Erkan Kendirci isminin İnönü Mahallesi Elçibey Parkı’nın kuzeyinde yer alan parka, Şehit Ömer Halisdemir’in isminin Saraçlar Mahallesi Gökteşehir Sitesi’nin arkasında yer alan parka, Şehit Şerife Özden Kalmış isminin ise Arnavutoğlu Caddesi Öğretmenevi’nin üst tarafında yer alan parka verilmesine oybirliğiyle karar verdi.
Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalem’in Onur Sokağın adının Eczacı Süleyman Küçükşabanoğlu Sokağı olarak değiştirilmesi talebi ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle kabul edilmedi. Söz konusu talebin yeni yapılacak sokak ya da parklarda değerlendirilmesinin daha uygun olduğu ifade edildi.
“Estetik Kurulu’nun
onaylamadığı
projeye izin yok”
Ahmet Sevgilioğlu, Zeki Demir ve Mehmet Karahasanoğlu’nun mazeretleri nedeniyle katılamadıkları toplantıda Candaroğulları ve Kuzeykent revize imar planı da önceki akşam yapılan toplantıda bir kez daha gündeme geldi.
Meclis, 6 Nisan 2017 tarihinde aldığı 60 ve 61 sayılı kararlarla onanan Candaroğuları Mahallesi revize ilave imar planının 40’ncı maddesinin şu şekilde değiştirilmesini oybirliğiyle kabul etti:
“Y lejantı ile tanımlı adalarda ada bazı yapılaşma durumunda emsal 2.10, “yerçok” serbest olacaktır. Bu alanlarda konut alanları için üç bağımsız bölüm için bir otopark ticari alanlarda 50 metrekare için bir otopark yapılması hususlarına uyulacak olup, ilgili adalarda bu planın onanmasından önce Y lejantı ile noter onaylı sözleşme yapılmış olması halinde veya riskli yapı tespiti için başvuru olması halinde veya imar adası içerisinde Y lejantından yararlanarak yapılaşmaya gidilmiş ise adanın kalan bölümünde parsel büyüklüğünün 750 ila 1000 mertekare olması durumunda inşaat emsali 1.50, parsel büyüklüğünün 1001 ile 1500 metrekare arasında olması durumunda inşaat emsali 1.80, parsel büyüklüğünün 1500 metrekare ve üzerinde olması durumunda inşaat emsalini 2.10 düzenlenmeye Kastamonu Belediyesi yetkilidir.”
Belediye Meclisi ayrıca, “Yer çok serbest olan konut adalarında proje aşamasında arazinin topoğrafik durumuna, kent bütünlüğüne uygunluğuna bakılması adına idare yetkisi ile Estetik Kurul yapı yüksekliğini sınırlandırmaya veya belirlemeye yetkilidir hükmü ile konut adalarında bodrum katlarda yapılacak otoparklarda komşu parsellerden çekme mesafesini belirlemeye proje aşamasında idare yetkili olmakla beraber kısmen açığa çıkan bodrum katları için taban alanı kat sayısı aranmaz” hükmünün daha önce onayladığı Kuzeykent ve Candaroğlulları ilave revizyon imar plan hükümlerine ilave edilmesini de oybirliğiyle karar verdi.
İlave revizyon imar plan hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, firmaların tasarım projelerinin Kent İçi Estetik Kurulu’ndan geçmesi halinde uygulama projesine başlayabileceklerini düzenlenen toplantıda konuştu.
Kent İçi Estetik Kurulu’nun uygun görmeyeceği hiç bir projeye izin vermeyeceklerinin bilinmesini belirten Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şunları söyledi:
“Ne kadar da Y lejantı serbest denilse dahi, biz burada Kent İçi Estetik Kurulu’na yetkiyi veriyoruz. Önce bu ada birleştirmelerinde kentsel dönüşüm olsun normal arazi olsun kim ne yapacaksa önce tasarım projesini getirecek. Tasarım projesi Kent İçi Estetik Kurulu’ndan geçtikten sonra uygulama projesine başlanabilecek. Kent estetiğini bozacak, kentin doğal yapısına uymayacak projeler için bu uygulamalar yapılıyor. Y lejantı serbest olan yerlerde bunu uygulamakta belediyeye ait. Kent İçi Estetik Kurulu bakacak uygunsa ona göre onay verilecek. Onay verildikten sonra uygulama projesi yapılabilecek. Kent İçi Estetik Kurulu’nun uygun görmeyeceği projelere izin vermeyiz. Yapı yüksekliği sınırlaması getirmekte istemiyoruz. Yeri geliyor çok güzel bir projede coğrafi duruma göre emsali biraz daha yüksek kullanmakta fayda görüyorsunuz. Ama bunu sınırlarsak oda sıkıntı yaratıyor.”
“Uğurlu’nun açılması
Kastamonu için elzem”
Belediye Meclisi toplantısında Özel Uğurlu Hastanesi’nin ruhsatının 5 yıl süreyle uzatılması konusu hakkında da açıklama yapan Başkan Tahsin Babaş, şunları söyledi:
“Bu konuda çeşitli girişimlerimiz oldu. Valimiz Yaşar Karadeniz, Milletvekillerimiz Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir’le birlikte hareket ettik. Mehmet Yıldırım da özverili çalışmalarda bulundu. Hastanenin ruhsatı 5 yıl daha uzatıldı. Bundan sonra da toplumsal bir birlik oluşturarak hastaneyi açmalıyız. Maksadımız bu hastaneyi açmak. Kastamonu’nun bu hastanenin açılmasına gerçekten de ihtiyacı var. Bu işin peşini bırakmıyoruz. Onun içinde önümüzdeki günlerde siyaseti, ticareti ve bürokrasiyi bir arada buluşturup çözüm yolu arayacağız. Ruhsatın süresi 25 Mayıs’ta sona ermişti. Bakanlarımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın çok büyük yardımları oldu. El birliği yapmamızın bu hastanenin açılması için büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Biz en başından bu yana Belediye olarak taşın altına elimizi koyduk. Bu hastanenin açılması Kastamonu için elzemdir.”