7 ihraç 1 iade

OHAL kapsamında 2 yeni KHK Resmi Gazete’de yayımlandı. 689 sayılı KHK ile toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkartıldı, 236 kişi görevine iade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 17 Nisan’da toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa’nın 121’inci maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 689 ve 690 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.
Kararnamelerin Kastamonu yansımasında ise 7 kişi kamu görevinden ihraç edilirken, 1 kişi ise görevine iade edildi. İhraç edilenler arasında 1 müftü yardımcısı, 1 Kuran Kursu öğreticisi, İnebolu Cezaevi’nde görevli bir öğretmen, Kastamonu Adli Tıp Şube’den bir uzman, Sağlık Müdürlüğü’nden bir uzman tabip ve Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi’nden de 1 profesör ve 1 doçent bulunuyor.